Allikas: Juhendid.hitsa.ee
Redaktsioon seisuga 8. august 2019, kell 14:21 kasutajalt Katriin (arutelu | kaastöö)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Rühmajuhataja aruanne

Õpetajale, kes on mõne rühma juures märgitud rühmajuhatajaks ja kellele on antud „Rühmajuhataja aruanne“ kasutajaõigus, kuvatakse lisaks menüüpunkt „Rühmajuhataja aruanne“.

Administratiivne töötaja, kellele on antud "Rühmajuhataja aruanne" kasutajaõigus, saab vaadata kõiki õppeasutuse õpperühmade aruandeid. Vastavalt valitud otsinguparameetritele kuvatakse tabelis sissekandeid.

Rühmajuhataja aruandes kuvatakse õpetaja õpperühmade tulemused, tulemusi saab filtreerida järgnevate parameetrite alusel: „Õpperühm“, „Õppija“, „Õppeaasta“, „Õppeperiood“, „Sissekanded alates“, „Sissekanded kuni“, märkeruudud „Hindamine“, „Perioodi hinne“, „Õpiväljund“, „Lõpptulemus“, „Praktiline töö“, „Tund“, „E-õpe“, „Iseseisev töö“, „Mooduli hinne“, „Kuvada puudumised päevikute lõikes“, „Kuvada sissekannetega päevikud“, „Negatiivsed tulemused“, „Keskmine hinne“, „Kuvada KKH“, „Kuvada ainult moodulite hinded“. Õpetajale kuvatakse otsinguparameetri „Õpperühmad“ valikus ainult enda õpperühmasid.


Täpsema päringu teostamiseks tuleb:

 1. Valida soovitud parameetrid ja vajutada nupule „Otsi“ (kindlasti peab olema valitud kas õppeaasta või „sissekanded alates“, vastasel juhul kuvatakse teade „Täidetud peab olema vähemalt üks väljadest "Õppeaasta" või "Sissekanded alates" ning päringut ei saa teha“).


Märkeruutude kirjeldus (märkeruudud vaikimisi valimata):

 • „Mooduli hinne“ – märkeruudu valimisel vastava mooduli päevikute grupi lõpus kuvatakse veerg (nimetusega „M“) koos vastava mooduli tulemusega
 • „Kuvada puudumised päevikute lõikes“ - märkeruudu valimisel kuvatakse tabeli lahtrites lisaks sooritustele ka iga päeviku kohta puudumised (P), hilinemised (H), vabastatud puudumised (V) ja praktikal viibimised (PR). Iga puudumise järel kuvatakse number, kui mitu puudumist on vastava liigiga olnud (Näiteks - H: 7 P: 8 V: 19 PR: 10). Liikudes hiirega puudumise peale kuvatakse kuupäevad, millal ja kui palju õppija puudus (Joonis 1). Kokku kuvatakse samal kuupäeval olevate sissekannete puudumised kokku. Kui näiteks 30.03 on kaks sissekannet (ühes on puudumine, väljal „tundide arv“ väärtus on valitud 4 ja teises on puudumine, tundide arv ei ole märgitud), siis kuvatakse selle kuupäeva kohta 5 puudumist. Kui sissekande kuupäev ei ole sissekandes valitud, siis kuvatakse kuupäeva asemel "-".
  Joonis 1 Õppija puudumised
 • „Kuvada sissekannetega päevikud“ – märkeruudu valimisel kuvatakse ainult need päevikud (või praktikapäevikud, kui on märgitud märkeruut „Lõpptulemus“), kus on vähemalt ühel õppijal olemas hinne või on märgitud märkeruut „Kuvada puudumised päeviku lõikes“ ja kus vähemalt ühes päevikus on olemas õppijal puudumine/hilinemine.
 • „Negatiivsed tulemused“ – märkeruudu valimisel märgib süsteem ära ka märkeruudu "Kuvada sissekannetega päevikud" (ja see muutub mittemuudetavaks), otsingutulemustes kuvatakse ainult need päevikud (kui on valitud märkeruut „Lõpptulemus“, siis ka praktikapäevikud), kus vähemalt ühel õppijal on negatiivne tulemus.
 • „Keskmine hinne“ – märkeruudu valimisel kuvatakse otsingutulemustes lisaks veerud „Keskmine hinne“ ja puudumiste veergude kohal (moodulite real) veerg „Õppijate keskmine hinne“: …“.
 • „Kuvada KKH“ – märkeruudu valimisel kuvatakse päringu tulemuses lisaks veerg „KKH“, mis näitab õppija kaalutud keskmist hinnet
 • „Kuvada ainult moodulite hinded“ – märkeruudu valimisel märgib süsteem automaatselt ka märkeruudu „Mooduli hinne“ (ning muudab selle märkeruudu mittemuudetavaks). Päringu tulemuses kuvatakse ainult moodulite hinded (päeviku, puudumiste, keskmiste hinnete veergusid ei kuvata üldse, ka siis kui need märkeruudud on valitud). Valikõpingu moodulid, kus õppijal puudub hinne (kas siis üle kantud VÕTA-ga või protokollis), siis nende õppijate vastava veeru read kuvatakse punaselt. Spetsialiseerumise moodulid, mis ei kuulu õppija õpperühma spetsialiseerumise alla (st spetsialiseerumine, mis on märgitud moodulile õppekavas ja spetsialiseerumine, mis on valitud õppija õpperühma on erinevad), arvestatakse päringus tulemuses valikõpingute mooduli alla.


Nuppude kirjeldus:

 • „Trüki pdf“ – muutub aktiivseks, kui on valitud õpperühm ja õppeaasta või „sissekanded alates“. Nupule vajutades laetakse alla pdf faili formaadis fail otsingutingimustele vastavate päringu andmetega.
 • „Excelisse“ – muutub aktiivseks, kui on valitud õpperühm ja õppeaasta või „sissekanded alates“. Nupule vajutades laetakse alla xls faili formaadis fail otsingutingimustele vastavate päringu andmetega.
 • „Neg. Hinded (pdf)“ – muutub aktiivseks, kui on valitud õpperühm ja õppeaasta või „sissekanded alates“. Nupule vajutades laetakse alla fail (pdf faili formaadis), milles on valitud õpperühma õppijate kaupa õppijate negatiivsed tulemused (sh praktika negatiivsed tulemused). Iga õppija tulemused on omakorda jaotatud päevikute järgi.
 • „Neg. Hinded (Excel)“ – muutub aktiivseks, kui on valitud õpperühm ja õppeaasta või „sissekanded alates“. Nupule vajutades laetakse alla fail (xls faili formaadis), milles on valitud õpperühma õppijate kaupa õppijate negatiivsed tulemused (sh praktika negatiivsed tulemused). Iga õppija tulemused on omakorda jaotatud päevikute järgi.


2. Süsteem kuvab parameetritele vastavad kirjed tabelis (Joonis 2).

 • Õppija nimi – õppija nime ees kuvatakse lisaks märge, kas õppija on lõpetanud (L), eksmatrikuleeritud (E), akadeemilisel puhkusel (AP) või õpib individuaal õppekaval (IÕK). Märkele vastavad legendid kuvatakse päringu tulemuste tabeli ees.
  • IÕK märge kuvatakse kui õppijale on koosatatud ja kinnitatud käskkiri „Individuaalne õppekava“ ning eeldusel:
   • kui otsingutingimustes on täidetud andmeväli „Õppeaasta“, siis valitud õppeaasta kuupäevade vahemik peab sisaldama ühisosa IÕK kuupäevade vahemikuga.
   • kui otsingutingimustes on täidetud andmeväli „Sissekanded alates“ (ja õppeaasta väli on tühi), siis otsingufiltris sisestatud alguskuupäev peab olema suurem või võrdne IÕK alguskuupäevaga.
   • kui on täidetud nii kuupäevade vahemik kui ka õppeaasta, siis arvestatakse ainult õppeaasta järgi.
   • kui õppijale on koostatud ja kinnitatud käskkiri „Individuaalse õppekava lõpetamine“, siis rühmajuhataja aruandes arvestatakse lõppkuupäevaks sellel käskkirjal sisestatud IÕK lõpetamise kuupäeva.
 • Iga mooduli all <Päeviku nimetus> - õpperühma päeviku nimetus kuvatakse lingina. Veeru nimeks kuvatakse õpperühma päeviku nimetust, kuvatakse päevikud, kus on vähemalt üks õppija valitud rühmast; lingile vajutamisel navigeerib süsteem vastava päeviku vaatamise vormile (read-only).
 • Praktikamooduli all kuvatakse praktikapäevikusse valitud mooduli teemad. Ning veeru väärtuseks selles päevikus saadud praktika hinne. Kui praktikapäevikus on valitud ainult moodul (ilma teemata), siis kuvatakse veerg nimetusega „Praktika moodul“ ning veeru väärtuseks selles päevikus saadud praktika hinne. Praktikamooduliga seotud teemade/moodulite veerud kuvatakse siis, kui on valitud märkeruut "Lõpptulemus" ja vähemalt ühel õppijal on teemal/moodulil olemas hinne.
 • Mooduli viimase päeviku lõpus veerg „M“ (kui märkeruut „Mooduli hinne“ on valitud). Mooduli hinne kuvatakse sõltumata valitud õppeaastast või sissekannete ajavahemikust.
 • Sissekantud tundide arv kokku – päevikutes sissekannetega märgitud tundide arv kokku
 • Puudumisi kokku – veerus kuvatakse õppija kõikide päevikute puudumised (puudumine, vabastatud puudumine, praktikal viibimine) kokku (ei kuvata hilinemisi)
 • Puudumise % - protsent veergude „Sissekantud tundide arv kokku“ ja „Puudumisi kokku“ vahel
 • Põhjuseta puudumisi – veerus kuvatakse õppuri kõikide päevikute põhjuseta (P) puudumisi kokku
 • Vabandatavaid puudumisi - veerus kuvatakse õppuri kõikide päevikute vabandatavaid (V) puudumisi kokku
 • Hilinemisi – veerus kuvatakse õppuri kõikide päevikute hilinemisi (H) kokku
 • Keskmine hinne – kuvatakse siis, kui on valitud märkeruut „Keskmine hinne“. Keskmine hinne arvutatakse nende hinnete põhjal, mis kuvatakse päringu otsingutulemustes (hinde arvutamisel ei arvestata hindega „M“, „MA“, „X“). Hinde arvutamisel liidetakse õppija hinded kokku ning jagatakse kokku liidetud hinnete arvuga.
 • „Õppijate keskmine hinne: …“ – kuvatakse siis, kui on valitud märkeruut „Keskmine hinne“. kuvatakse moodulite real (puudumiste ja keskmine hinde veeru kohal). Väljal kuvatakse päringu tulemuses olevate õppijate keskmine hinne. Hinne arvutatakse veerus „Keskmine hinne“ olevate väärtuste põhjal (ei arvestata väärtusi „0“). Hinde arvutamisel liidetakse kõik keskmised hinded kokku ning jagatakse hinnete arvuga.
 • KKH - kuvatakse siis, kui on valitud märkeruut „Kuvada KKH“. Kaalutud keskmine hinne saadakse õppija andmete vaatamise vorm lehelt „Õpitulemused“, väljalt „KKH“.
  Joonis 2 Rühmajuhataja aruanne
 • Kui õppijale on lisatud sissekantud hinde juurde selgitus, siis liikudes hiirega hinde peale kuvatakse hindega seotud kirjet.
 • Kui õppijale on lisatud sissekande juurde märkus (vt Märkused, siis vastava õppija nime juures kuvatakse ikoon Ikoon.png. Ikoon ilmub lahtrisse ainult juhul, kui õppija kohta on mõnda päeviku sissekandesse lisatud märkus või kui õpetaja on lisanud õppijale märkuse (õpetaja kasutajarollis menüüpunktis „Õppetöö“ → “Märkused“)


Sissekande märkuste vaatamiseks:

 1. Vajutada mõne õppuri nime juures olevale ikoonile veerus „Õppuri nimi“.
 2. Avaneb hüpikaken (Joonis 3) valitud õppuri märkuste vaatamiseks, kus kuvatakse kõiki õppuri märkustega sissekandeid.
  Joonis 3 Märkused, päring „Rühmajuhataja aruanne“


Hea teada:

 • Negatiivsed tulemused ja võlgnevused kuvatakse punasega
 • Märkeruudud „Hindamine“, „Perioodi hinne“, „Õpiväljund“, „Lõpptulemus“ otsingufiltrites kuvatakse erivärvi. Otsingutulemustes kuvatakse nendele õppetöö liikidele vastavad hinded sama värviga.
 • Tulemusele hiirega navigeerides kuvatakse hinde sisestaja nimi, sisestamise kuupäev ja õppetöö liik
 • Kui õppija puudub päringu tulemuses olevas päevikus, siis kuvatakse tabelis vastav ruut punase värviga.
 • Administratiivse töötaja rollis kasutaja, kellele on antud vastavad õigused, saab rühmajuhataja aruandes sooritada otsinguid kõikide rühmade ja õppijate kohta.
 • Õpetaja rollis kasutaja, kellele on antud vastavad õigused, saab rühmajuhataja aruandes sooritada otsinguid vaid nende rühmade/õppijate kohta, kus ta on märgitud rühmajuhatajaks.