Allikas: Juhendid.hitsa.ee

VÕTA

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA) on protsess, millega pädev asutus kindlaksmääratud kriteeriumidest lähtudes hindab taotleja kompetentsust, s.t tema teadmiste, oskuste ja hoiakute vastavust haridusasutuse vastuvõtutingimustele, õppekava või selle osa(de) õpiväljunditele või kutsestandardi kompetentsusnõuetele. Kui taotleja pädevused nimetatud nõuetele vastavad, arvestatakse neid vastuvõtutingimuste või õppekava täitmisel või kutse andmisel.

VÕTA arvestamiseks esitab õppija VÕTA arvestamise taotluse ja lisab sinna vajalikud dokumendid. VÕTAga saab üle kanda enda või mõnes teises õppeasutuses läbitud õpinguid, töökogemust ja täiendkoolitust.


VÕTA taotluste staatused:

 • Koostamisel – õppija või administratiivne töötaja on alustanud VÕTA taotluse koostamisega, kõiki andmeid saab muuta/lisada/kustutada
 • Esitatud – taotlus on esitatud, õppija ei saa enam andmeid muuta, administratiivne töötaja saab endiselt kõiki andmeid muuta, kuid ei saa lisada uusi ülekantavaid komplekte
 • Kinnitamisel – taotlus on üle vaadatud ja saadetud kinnitamisele, õppija ei saa andmeid muuta, administratiivne töötaja samuti ei saa andmeid muuta
 • Kinnitatud – taotlus on üle vaadatud, õppija ei saa andmeid muuta, administratiivne töötaja samuti ei saa andmeid muuta
 • Tagasi lükatud – taotlus on tagasi lükatud ja seda enam muuta ega uuesti esitada ei saa
 • Ülevaatamisel (komisjon) – taotlus on esitatud ning seejärel saadetud komisjonile. Administratiivne töötaja saab määrata staatust ainult siis, kui ta on lisatud õigus „VÕTA komisjon“.


VÕTA taotluse sisestamiseks tuleb:

 1. Liikuda menüüpunktile „Dokumendid“ → „VÕTA“ ning vajutada nupule „Lisa uus“.
  Joonis 1 VÕTA nimekirja vaatamine
 2. Avaneb VÕTA taotluse sisestamise vorm.
  Joonis 2 VÕTA taotluse sisestamise vorm
 3. VÕTA taotluse sisestamise vormi vormiosas „Formaalne õpe (enda või teise õppeasutuse moodulid)“ vajutada nupule „Lisa uus“ (Joonis 40) avaneb hüpikaken, milles saab sisestada ülekantavaid mooduleid ja asendatavaid mooduleid. Ülekantav moodul võib olla sooritatud õppija õppeasutuses kui ka mõnes teises õppeasutuses.
  • Kui formaalse õppe lisamisel on valitud raadionupp „Kooli väline ülekanne“, siis saab valida õppeasutust loetelust või lisada uut õppeasutust nupuga „Lisa uus õppeasutus“. Nupule vajutades kuvatakse vormil uus vormiosa „Uus õppeasutus“. Uue õppeasutuse lisamise katkestamiseks vajutada vormiosas nupule „Tühista“.
  • Kui formaalse õppe lisamisel on valitud raadionupp „Kooli sisene ülekanne“, siis kuvatakse lisaks raadionupud „Varem sooritatud moodul“, „Õppekava moodul“, „Muu moodul“.
  • Vormil kuvatakse andmeväli „*Ülekantav moodul“ – kui on valitud raadionupp „Kooli väline ülekanne“, siis see on tavaline tekstiväli. Kui on valitud raadionupp „Kooli sisene ülekanne“ ning:
   • „Varem sooritatud moodul“, siis kuvatakse valikuväli. Õppija poolt varem samas õppeasutuses teise õppijana sooritatud positiivsed õppetulemused, moodulid kuvatakse õppija uuesti immatrikuleerimisel (ennistamisel mitte). Varem sooritatud moodul ei tohi olla juba üle kantud VÕTA-ga.
   • „Õppekava moodul“, siis kuvatakse valikuväli. Valik õppijaga seotud rakenduskava moodulitest, kus tal ei ole positiivset tulemust ning õppekava ei ole suletud. Varem sooritatud moodul ei tohi olla juba ülekantud VÕTA-ga.
   • „Muu moodul“, siis kuvatakse autocomplete väli. Kuvatakse moodulid, mis ei ole seotud õppija rakenduskavaga, ning milles tal ei ole positiivset tulemust ning õppekava ei ole suletud. Varem sooritatud moodul ei tohi olla juba ülekantud VÕTA-ga.
    Joonis 3 VÕTA taotlusele ülekantava ja asendatava mooduli lisamise vorm
 4. Täita ülekantava mooduli andmed, valida asendatav moodul ning vajutada nupule „Lisa“.
 5. Lisatud ülekantavad moodulid kuvatakse vormil nimekirjana (Joonis 41), mille andmeid saab uuesti muuta, kui vajutada lisatud mooduli järel linki „Muuda“.
 6. Ülekantava mooduli andmete muutmiseks vajutada lisatud mooduli järel linki „Muuda“.
 7. Muuta soovitud andmed ülekantaval moodulil ning muudatuste salvestamiseks vajutada nupule „Muuda“. Ülekantava mooduli kustutamiseks vajutada nupule „Eemalda“.
 8. Nupule „Lisa uus rida“ saab kasutaja lisada rohkem kui ühe ülekantava mooduli.
 9. Vormiosas „Asendatavad moodulid/teemad“ tuleb valida moodulit/teemat, mida soovitakse asendada. Valikus kuvatakse kõik õppija rakenduskava moodulid ja teemad, kus positiivne tulemus puudub. Mooduli nimetused kuvatakse paksu kirjaga. Teemad kuvatakse sellega seotud mooduli nime järel.
  Joonis 4 VÕTA taotlusele ülekantava ja asendatava mooduli lisamise vorm (lisatud moodulite nimekiri)
 10. Nupule „Salvesta“ vajutamisel sulgeb süsteem hüpikakna ja salvestab sisestatud andmed VÕTA taotluse sisestamise vormile.
  • Salvestamisel kontrollitakse et kõik kohustuslikud andmed oleksid salvestatud ja ülekantavate moodulite mahtude summa oleks suurem või võrdne asendatavate moodulite/teemade mahtude summaga (vastasel juhul kuvatakse teade „Ülekantavate moodulite mahtude summa peab olema suurem või võrdne asendatavate moodulite mahtude summaga“ ning andmeid ei salvestata).
 11. VÕTA taotluse sisestamise vormil, vormiosas „Informaalne õpe (töökogemus/täiendkoolitus/muu moodul)“ vajutada nupule „Lisa uus“ (Joonis 42) avaneb hüpikaken, milles saab sisestada ülekantavaid töökogemusi/täiendkoolitusi/muid mooduleid ja asendatavaid mooduleid/teemasid.
  • Vormiosas „Töökogemus/täiendkoolitus/muu moodul“ uue kirje lisamiseks vajutada nupule „Lisa uus rida“, ning olemasoleva kirje eemaldamiseks vajutada kirje järel olevale kustutamise ikoonile.
  • Vormiosas „Asendatavad moodulid/teemad“ tuleb valida moodulit/teemat, mida soovitakse asendada. Valikus kuvatakse kõik õppija rakenduskava moodulid ja teemad, kus positiivne tulemus puudub. Mooduli nimetused kuvatakse paksu kirjaga. Teemad kuvatakse sellega seotud mooduli nime järel.
   Joonis 5 VÕTA taotlusele töökogemus/täiendkoolitus/muu õppeaine lisamise vorm
 12. Täita vormil töökogemus/täiendkoolitus/muu moodul ja asendatava mooduli/teema andmed ning vajutada nupule „Salvesta“. Süsteem sulgeb hüpikakna ja salvestab sisestatud andmed VÕTA taotluse sisestamise vormile.
 13. Taotluse esitamiseks vajutada nupule „Esita“.
 14. Taotluse staatuseks omistatakse „Esitatud“ (Joonis 43).
  Esitatud VÕTA taotlus 1.png
  Joonis 6 Esitatud VÕTA taotlus


Hea teada:

 • Vormiosas „kommentaarid“ on mõeldud VÕTAga seotud selgituste ja täpsustuste lisamiseks, mida ei ole võimalik Formaalse ja informaalse õppe vormi juurde lisada. Siia saab lisada tõendamiseks vajalike keskkondade/dokumentidele suunavaid linke. Uue kommentaari lisamiseks vajutada nupule „Lisa uus“. Õppija näeb kõiki taotlusele sisestatud kommentaare.
 • Vormiosa „Seotud failid“ võimaldab taotlusele üles laadida tõendusdokumentidena erinevaid faile. Faili üles laadimiseks vajutada nupule „Lae fail“.
 • Õppija saab muuta ainult staatuses „Koostamisel“ VÕTA-t.
 • Kui taotluse koostamisel ülekantavate moodulite mahtude summa ei ole suurem või võrdne asendatavate mooduli mahtude summaga, siis kuvatakse teade „Ülekantavate moodulite mahtude summa peab olema suurem või võrdne asendatavate moodulite mahtude summaga“ ning andmeid ei salvestata.
 • Asendatava mooduli/teema valimisel, kui valida moodul, mis on juba lisatud või on lisatud selle mooduli all olev teema, siis kuvatakse teade „Valitud moodul või selles sisalduv teema on juba lisatud“. Kui valida teema, mis on juba lisatud või on lisatud moodul, millesse teema kuulub, siis kuvatakse teade „Valitud teema või moodul, millesse teema kuulub, on juba lisatud“.