Allikas: Juhendid.hitsa.ee

VÕTA

Administratiivne töötaja saab otsida olemasolevaid ja lisada uusi VÕTA taotlusi. VÕTA taotluste haldamine toimub menüüpunktil „Õppetöö → VÕTA“. Menüüpunktile navigeerides avaneb otsinguvorm.


VÕTA taotlustel võivad olla järgmised staatused:

  • Koostamisel – õppija või administratiivne töötaja on alustanud VÕTA taotluse koostamisega, kõiki andmeid saab muuta/lisada/kustutada
  • Esitatud – taotlus on esitatud, õppija ei saa enam andmeid muuta, administratiivne töötaja saab endiselt kõiki andmeid muuta, kuid ei saa lisada uusi ülekantavaid komplekte
  • Kinnitamisel – taotlus on üle vaadatud ja saadetud kinnitamisele, õppija ei saa andmeid muuta, administratiivne töötaja samuti ei saa andmeid muuta
  • Kinnitatud – taotlus on üle vaadatud, õppija ei saa andmeid muuta, administratiivne töötaja samuti ei saa andmeid muuta
  • Tagasi lükatud – taotlus on tagasi lükatud ja seda enam muuta ega uuesti esitada ei saa
  • Ülevaatamisel (komisjon) – taotlus on esitatud ning seejärel saadetud komisjonile. Administratiivne töötaja saab määrata staatust ainult siis, kui ta on lisatud õigus „VÕTA komisjon“.


VÕTAga seotud teemad: