Allikas: Juhendid.hitsa.ee

VÕTA-ga üle kantud päeviku moodul/teema

  • Kui päevikus on õppijal moodul või teema VÕTA-ga üle kantud, siis kuvatakse õppija nime juures link „VÕTA“, millel vajutades avaneb hüpikaken, milles kuvatakse üle kantud teema/mooduli nimetus, otsuse kuupäev, tulemus ja VÕTA liik (Joonis 1). Kui VÕTAga on üle kantud ainult teema(d), siis peab kasutaja VÕTA hinde päevikusse ise kandma.
  • Kui õppijal on moodul üle kantud VÕTA-ga, siis kuvatakse päeviku lõpphindeks VÕTA-s märgitud lõpptulemus ning õppija kirje on selles sissekandes mittemuudetav. Juhul kui ühele ja samale moodulile vastab VÕTA-s mitu formaalse õppe hinnet, siis lisatakse hindeks päevikusse „A“ (arvestatud).
  • Kui muudetakse õppija rakenduskava, siis peab õppijaga seotud VÕTA taotlused vastavalt muutma, et uutes päevikutes VÕTA linki kuvama hakkaks (VÕTAga ülekantav moodul/teema tuleb VÕTA taotlusele uuesti lisada). VÕTA taotlust saab muuta ainult vastava õigusega administratiivne töötaja.
    Joonis 1 Päevikus õppija VÕTA vaatamine