Allikas: Juhendid.hitsa.ee

VÕTA

Kui VÕTA taotlusele on administratiivne töötaja lisatud komisjoni, siis saavad selle komisjoni liikmed (õpetajad) määrata vastava VÕTA taotluse staatust ja lisada otsust. Komisjoni liikmed saavad vaadata ja muuta staatust ainult „Ülevaatamisel (komisjon)“ staatuses VÕTA taotlu(st)el.


Kasutajale komisjoniga määratud VÕTA otsimiseks tuleb:

 1. Navigeerida menüüpunktile „VÕTA“, täita avanenud vormil soovitud otsingufiltrid ja vajutada nupule „Otsi“.
 2. Kuvatakse tabel otsingufiltri(te)le vastavate kirjetega (Joonis 1).
  Joonis 1 VÕTA otsing

VÕTA taotluse kinnitamisele saatmiseks tuleb:

 1. Vajutada taotluste otsinguvormil mõne taotluse real nupule „Muuda“ (taotluse staatus on „Ülevaatamisel (komisjon)“).
 2. Avaneb VÕTA taotluse vorm (Joonis 2), millel kasutaja saab saata taotlust kinnitamisele, saata tagasi koostamisel, lükata esitatud taotlus tagasi ning trükkida taotluse andmed pdf faili formaadis.
  VÕTA VÕTA taotluse vorm 1.png
  Joonis 2 VÕTA taotluse vorm
 3. Taotluse kinnitamisele saatmiseks valida märkeruudud nende taotluste juures, mida soovitakse üle kanda ning vajutada nupule „Saada kinnitamisel“
 4. Avaneb hüpikaken (Joonis 3), milles kasutaja sisestab komisjoni otsuse ning vajutab nupule „Saada kinnitamisele“. Sisestatud komisjoni otsus kuvatakse VÕTA taotluse vormi kommentaarina kui ka vormiosas „Komisjon“, väljal „Otsus“.
 5. VÕTA staatuseks omistatakse „Kinnitamisel“.
  Joonis 3 VÕTA avalduse kinnitamisele saatmine


VÕTA taotluse tagasi koostamisele saatmiseks tuleb:

 1. Vajutada staatuses „Ülevaatamisel (komisjon)“ taotluse vormil nupule „Saada tagasi koostamisele“.
 2. Kuvatakse hüpikaken, millest peab sisestama tagasi koostamisele saatmise otsuse ning vajutama nupule „Saada tagasi koostamisele“.
 3. VÕTA staatuseks omistatakse „Koostamisel“.


VÕTA taotluse tagasi lükkamiseks tuleb:

 1. Vajutada staatuses „Ülevaatamisel (komisjon)“ taotluse vormil nupule „Lükka tagasi“.
 2. Kuvatakse hüpikaken, millest peab sisestama tagasi lükkamise põhjuse ning vajutama nupule „Lükka tagasi“. Tagasi lükatud avaldust ei ole enam võimalik muuta ja uuesti esitada!
 3. VÕTA staatuseks omistatakse „Tagasi lükatud“.