Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Sündmuste lisamine ja muutmine tunniplaanis

Lisaks tavapärasele tunniplaani koostamisele on võimalik lisada üksikuid õpetaja või ruumiga seotud sündmusi. Seda on vaja eeskätt ruumi broneerimiseks või õpetaja teatud päevadel hõivatuks märkimiseks. Sündmuste otsing on mõeldud nii tunniplaani kui ka eraldi sisestatud ehk üksiksündmuste otsinguks. Otsida saab kõiki sündmusi/üksiksündmusi, õpetaja saab muuta ainult temaga seotud üksiksündmusi. Sisestatud sündmused kuvatakse tunniplaanis. Sündmustel on võimalik sisestada/muuta toimumise aega, sündmuse nime ning lisada ruumi ja õpperühma.


Üksiksündmuste sisestamiseks tuleb:

 1. Menüüst „Tunniplaan ja sündmused“ → “Sündmused“ avanenud sündmuste otsingu vormil (Joonis 1), sündmused on otsingutulemustes järjestatud sündmuse alguskuupäeva järgi, alustades hilisemas sündmused. Uue sündmuse lisamiseks vajutada nupule „Lisa uus“.
  Joonis 1 Sündmuste otsingu vorm
 2. Süsteem kuvab sündmuse sisestamise vormi (Joonis 2). Sisseloginud õpetaja nimi on vaikimisi valitud väljal „Õpetaja“ ning väli on mittemuudetav.
  Joonis 2 Sündmuse sisestamise vorm
 3. Täita vähemalt kõik kohustuslikud andmed. Kui märkida „Korduvsündmus“, kuvatakse väljad korduse nädalate arvu ja liigi (iga päev, iga nädal, iga teine nädal ja ühekordne sündmus).
 4. Vajutada nupule „Salvesta“.
 5. Süsteem salvestab sündmuse andmed ning saadab automaatteate (eeldusel, et süsteemis on kehtiv automaatse teate mall „Tunniplaani on lisatud sündmus“) tunniplaani koostajale (administratiivne töötaja).


Hea teada:

 • „Muuda“ link sündmuse järel kuvatakse ainult sündmuste puhul, mille algusaeg on tulevikus (õpetaja saab muuta ainult temaga seotud sündmusi). Sündmust on võimalik kustutada vajutades sündmuse muutmise vormil nupule „Kustuta“.
 • Õpetaja, õpperühma ja ruumi väli näitab, milline õpetaja, õpperühm või ruum on antud üksiksündmusega seotud ning vajadusel saab kasutaja ruumi ja õpperühma muuta.
 • Üksiksündmuse lisamisel ei tohi olla sündmuse lõppkellaaeg varasem kui algusaeg.
 • Üksiksündmuse sisu saavad tunniplaanis näha ainult õpetaja, kellega on üksiksündmus seotud, muul juhul kuvatakse üksiksündmus punase värviga ja sündmuse kohal on tekst „Hõivatud“. Kui üksiksündmusele on lisatud ka õpperühm, siis selle õpperühmaga seotud õppijale kuvatakse see sündmus õppija personaalses tunniplaanis.
 • Õpetaja saab valida ainult neid õpperühmasid, milles ta on rühmajuhataja. Õpperühmad, mis on valitud kuupäeval ja kellaajal kinni, kuvatakse loetelus punasena.


Sündmuste muutmine

Õpetaja saab muuta ainult temaga seotud sündmusi, mille algusaeg on tulevikus. Tunniplaani sündmust (sündmus, mis ei ole üksiksündmus) saab muuta ainult siis, kui sündmuse toimumise ajal on tunniplaan staatuses „Kinnitatud“ või „Avalikustatud“. Õpetaja ei saa sündmuse juures muuta õpetajat ega õpetaja asendajaid. Õpetajat ja asendajat saab lisada ainult administratiivne töötaja. Tunniplaani haldamise kaudu sisestatud tundide (sündmuste) nägemiseks peab sündmuste otsinguvormil eemaldama märkeruudu „Üksiksündmus“ ning seejärel vajutama nupule „Otsi“.


Sündmuse muutmiseks tuleb:

 1. Vajutada sündmuste otsinguvormil tunniplaani sündmuse järel linki „Muuda“.
 2. Avaneb sündmuse muutmise vorm (Joonis 3). Väli „Õpetaja“ on õpetaja kasutajarollis mittemuudetav. Kui tegemist ei ole üksiksündmusega, siis kuvatakse õpetaja nime järel mittemuudetav veerg „Asendaja“, mis näitab õpetajate asendamisi tunniplaani sündmuses.
  Joonis 3 Õpetajate asendused
 3. Muuta soovitud sündmuse andmeid ning andmete salvestamiseks vajutada nupule „Salvesta“.
 4. Süsteem salvestab muudetud sündmuse andmed. Sündmuse (mis ei ole üksiksündmus) muutmisel saadetakse teade tunniplaani muudatuse kohta kasutajale, kelle õpperühmaga seotud päeviku/õppeaine tunniplaanis (staatuses „Avalikustatud“) on toimunud muudatus.