Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Tunniplaani ja sündmuste haldamine

Tunniplaani planeerimiseks peavad olema täidetud järgnevad eeldused:

  • on koostatud vähemalt 1 tunnijaotusplaan ning märgitud linnuke "On kasutatav" (vt. Tunnijaotusplaan)
  • on sisestatud tundide ajad (vt Tundide ajad)


Tunniplaani ja sündmuste haldamisega seotud teemad: