Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Õppetoetuse taotlemine

Õppetoetuse taotlemiseks tuleb:

 1. Vajutada menüüpunktile „Õppetoetused“
 2. Avanenud õppetoetuste nimekirja vormil (Joonis 1) kuvatakse vormiosa „Õppetoetused“, milles on avalikustatud õppetoetuste nimekiri, mis on seotud õppija õppekava ja kooliga, ning millel taotlemise periood puudub või kehtib. Kuvatakse lisaks vormiosa „Taotlused“, milles on õppija poolt taotletud õppetoetuste nimekiri
  • Kui õppija andmed ei vasta õppetoetuse tingimustele, kuvatakse taotluse rea lõpus ikoon Ei vasta tingimustele ikoon.png, millel vajutades avaneb Ikoonile vajutades avaneb hüpikaken (Joonis 2), milles kuvatakse tingimusetele mittevastamise põhjus. Võimalikud põhjused on kirjeldatud kasutusjuhendi punktis „Hea teade“.
  • Kui õppijal on juba mõnele õppetoetusele taotlus esitatud, kuvatakse selle toetuse järel info „Taotlus olemas“.
   Joonis 1 Õppetoetuste nimekirja vorm
   Joonis 2 Toetuste tingimustele mittevastavuste vaatamine
 3. Vajutada vormiosal „Õppetoetused“ ühe õppetoetuse järel lingile „Taotle“. Link kuvatakse õppetoetuse järele siis, kui õppetoetus on seotud õppija õppekava ja kooliga, millel taotlemise periood puudub või kehtib ning õppija andmed vastavad õppetoetuse tingimustele.
 4. Vastavalt valitud õppetoetuse liigile avaneb õppetoetuse taotlemise vorm.
  • Väljal „Arveldusarve konto omaniku nimi“ kuvatakse alati õppija nimi.
  • Süsteem kontrollib, kas õppijal on mõni õppetoetuse taotlus varasemalt salvestatud, kus on täidetud väli „Arveldusarve number“ ja kus välja „Arveldusarve konto omaniku isikukood“ väärtus on sama, mis õppija isikukood. Kui leidub selline taotlus, siis täidetakse need andmeväljad leitud vastavate väärtustega (kui leidub rohkem kui üks sellist taotlust, siis täidetakse viimati esitatud taotluse andmetega). Kui ei leidu sellist taotlust, siis võetakse arveldusarve number ja konto omaniku isikukood õppija andmetest.

NÄIDE: kui õppetoetuse liik on „Eritoetus“, avaneb järgnev vorm (Joonis 3).

Õppetoetuse taotlemise vorm 1.png
Joonis 3 Õppetoetuse taotlemise vorm

5. Õppetoetusel „Eritoetus“, kui administratiivne on valinud märkeruudu „Kuvada taotlemisel perekonna sissetuleku sektsiooni“, siis kuvatakse õppijale taotlusel vormiosa „Perekonna sissetulek ühes kuus“. Perekonna ühe kuu sissetuleku sektsioonis saab lisada taotlusele nii mitu pereliiget, kui on märgitud andmeväljal „Sh täisealiste pereliikmete arv“, selleks tuleb vajutada nupule „Lisa täiskasvanud pereliige“. Väljale „Sh täisealiste pereliikmete arv“ tuleb märkida, mitu täisealist liiget on peres.

6. Avanenud hüpikaknas (Joonis 4) täita vähemalt kõik kohustuslikud väljad ning vajutada nupule „Lisa“.

Joonis 4 Pereliikme sisestamise vorm

7. Sisestatud pereliikme andmed lisatakse taotlusele.

Joonis 5 Vormiosa „Perekonna sissetulek ühes kuus“

8. Täita taotluse esitamise vormil vähemalt kõik kohustuslikud väljad ning vajutada nupule „Salvesta“. Salvestatud taotlus kuvatakse staatuses „Koostamisel“. Taotluse esitamiseks vajutada õppetoetuse taotlemise vormil nupule „Taotle“. Taotluse staatuseks omistatakse „Esitatud“.


Salvestatud (veel mitte esitatud) õppetoetuse andmete muutmiseks tuleb:

 1. Vajutada õppetoetuste taotluste vormiosal „Taotlused“ lingile „Muuda“ (Joonis 1). Muuta saab staatuses „Koostamisel“ ja „Tühistatud“ taotlust.
 2. Avaneb õppetoetuse taotlemise vorm (Joonis 3) eeltäidetud andmetega. Kui õppija andmed ei vasta taotluse tingimustele, siis kuvatakse taotluse vormil vormiosa „Ei vasta toetuse tingimustele“ ning põhjused, miks õppija andmed ei vasta taotluse tingimustele (Joonis 6) (võimalikud põhjused on kirjeldatud kasutusjuhendi punktis „Hea teade“). Tingimustele mittevastavat toetust taotleda ei saa.
  Joonis 6 Vormiosa „Ei vasta toetuse tingimustele“
 3. Teha soovitud muudatused ja vajutada nupule „Salvesta“.


Hea teada

 • Põhitoetust saab taotleda alates teisest õppeperioodist.
 • Esitatud õppetoetuse taotlused (vormiosa „Taotlused“) on järjestatud lisamise kuupäeva järgi, uuemad taotlused eespool.
 • Eritoetuse taotlemise vormi salvestamisel välja "Soovin saada eritoetust perioodil" lõppkuupäev peab olema:
  • väiksem või võrdne eritoetuse tingimustes oleva välja „Maksmise periood“ lõppkuupäevast
  • või tühi

vastasel juhul taotlust salvestada ei õnnestu.

 • Võimalikud tingimusetele mittevastamise põhjused:
  • "Õppija on akadeemilise puhkusel"
  • "Õppija ei kuulu ühtegi õpperühma"
  • "Õppeaasta õppija õpperühmas ei vasta tingimustele"
  • "Õppekoormus ei vasta tingimustele"
  • "Õppevorm ei vasta tingimustele"
  • "Õppekava ei vasta tingimustele"
  • "Immatrikuleerimise vahemik toetuse tingimustes ei vasta õppija immatrikuleerimise kuupäevale"