Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Õppijal on võimalik õppeinfosüsteemi kaudu taotleda põhitoetust, eritoetust ja sõidukulude hüvitamist.


Protsessi lühikirjeldus:

 1. Administratiivne töötaja koostab õppetoetuse, lisab sellele tingimused ja avalikustab õppetoetuse õppijatele (õppetoetuse staatus „Avalik“).
 2. Õppijad, kes vastavad õppetoetuse taotlemise tingimustele (õppetoetused, mis seotud õppija õppekava ja kooliga, ning millel taotlemise periood puudub või kehtib), saavad taotleda avalikustatud õppetoetust. Vastavalt toetusele täidab õppija vajalikud väljad ja esitab taotluse.
 3. Administratiivne töötaja näeb taotluste pingeridasid ja saab määrata taotluste staatuseid, mida õppijad näevad enda taotluste juures.
 4. Administratiivne töötaja koostab õppetoetuse määramise käskkirja, kuhu lisatakse kõik õppijad, kellel on õppetoetuse taotluse staatuseks määratud „Aktsepteeritud“.


Õppija taotluste staatused:

 • „Koostamisel“ – õppija on taotluse koostamisel vajutanud nupule „Salvesta“ ja taotluse real kuvatakse linki „Muuda“, õppija saab taotluse andmeid muuta, administratiivsele töötajale taotlust ei kuvata;
 • „Esitatud“ – õppija on taotluse esitanud, taotlus kuvatakse administratiivse töötaja vaates; administratiivne töötaja ei ole sellele staatust määranud. Õppija taotlust muuta enam ei saa;
 • „Aktsepteeritud“ – administratiivne töötaja on aktsepteerinud õppija taotluse. Õppija taotlust muuta enam ei saa;
 • „Tühistatud“ – administratiivne töötaja on taotluse tühistanud, õppijal on võimalus taotlust muuta ja uuesti esitada (põhjuse tekst on nähtav minnes hiirega staatusele);
 • „Tagasi lükatud“ – administratiivne töötaja on taotluse tagasi lükanud (minnes hiirega staatuse veerus staatusele „Tagasi lükatud“), õppija ei saa taotlust muuta ega uuesti esitada. Tagasi lükatud taotlus paigutatakse pingerea lõppu.


Veerg „Rühmajuh. kinnitus“ näitab, kas rühmajuhataja on õppija taotluse kinnitanud või mitte. Kuvatakse järgmised võimalikud staatused:

 • „Vajab kinnitamist“ – taotluse tingimustes on märge märkeruudus "Vajab rühmajuhataja kinnitamist" ja rühmajuhataja ei ole veel taotlusega tegelenud;
 • „Kinnitatud“ – taotluse tingimustes on märge märkeruudus "Vajab rühmajuhataja kinnitamist" ja rühmajuhataja on vajutanud nuppu "Kinnita";
 • „Kinnitamata“ – taotluse tingimustes on märge märkeruudus "Vajab rühmajuhataja kinnitamist" ja rühmajuhataja on vajutanud nuppu "Ei kinnita";
 • „-“ – taotluse tingimustes ei ole märget märkeruudus "Vajab rühmajuhataja kinnitamist".