Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Teated

Administratiivne töötaja saab saata teateid kõigile enda õppeasutusega seotud õppuritele, õppuri esindajatele, õpetajatele ja peaadministraatorile. Õppija saab saata teateid õppijaga seotud õpetajale ja õppija õpperühma eest vastutavale õpetajale. Õppija esindaja saab saata teateid temaga seotud õppija õppegrupi eest vastutavale isikule ning õppija tunniplaaniga seotud õpetajatele. Õpetaja saab saata teateid enda tunniplaaniga seotud õpperühma õppijatele, õppijatele kellele ta on määratud rühmajuhendajaks ja nende õppijate esindajatele.


Teate saatmiseks tuleb:

 1. Vajutada süsteemi päises olevale ümbriku ikoonile Teated ikoon 1.png.
 2. Avaneb teate otsingu vorm (Joonis 1), kus saab vaadata saabunud teateid (kuvatakse vaikimisi vormi avamisel) vajutades otsingutulemuste tabelis veerus „Pealkiri“ oleval lingil või saata uut teadet. Vormil kuvatakse lisaks lehed „Saadetud teated“ ning „Saadetud automaatteated“, kus saab vaadata kasutaja saadetud teateid ning süsteemi poolt saadetud automaatseid teateid.
  Joonis 1 Teate otsingu vorm
 3. Uue teate saatmiseks tuleb vajutada nupule „Saada teade“.
 4. Avaneb teate koostamise vorm (Joonis 2).
  Joonis 2 Teate koostamise vorm
 5. Vormil sisestada teate pealkiri, teate sisu, sihtgrupp, lisada teate saaja. „Saaja nimi“ väljal sisestatud (autocomplete) nimi kuvatakse kohe vormi allosas teate saajate nimekirjas.
  • Kui sihtgrupiks on valitud „Õppija“, siis saab saata teadet valitud õppekava, õpperühma või õppevormi õppurite grupile.
  • Kui valitakse õpperühm, õppekava või õppevorm, siis teate saajate nimekirjas kuvatakse kõik selle grupi õppurid.
  • Teate saajate nimekirjast saab kustutada vaid üksikult lisatud (kasutades andmevälja „Saaja nimi“) õppijaid ja nende esindajaid. Joonis 3 oleval näitel on lisatud õppija Imbi Pappel (lisaks kuvatakse õppija Imbi esindaja „Marta Pärn“) ja Tamara Kasemaa kasutades andmevälja „Saaja nimi“ (keda saab nimekirjast kustutada) ning ülejäänud nimekirjas olevad õppijad on lisatud kasutades andmevälja „Õppekava õppijad“.
  • Teate saajate hulka lisatakse automaatselt ka õppijate esindajad, kui õppija andmetes on õppijale esindaja lisatud.
 6. Seejärel vajutada nupule „Saada“.
 7. Teade saadetakse ning kuvatakse saajatele süsteemi avalehel ja teate otsingu vormil saabunud teadete nimekirjas.


Teadetele vastamiseks on kaks võimalust:

 1. vajutades avalehel saabunud teatele ning seejärel nupule „Vasta“.
 2. vajutades teate otsingu vormil ühe teate nimele ning avanenud teate vaatamise vormil nupule „Vasta“.
 • Kasutaja saab vastata ainult teise süsteemi kasutaja poolt saadetud teatele. Automaatteadetele vastata ei ole võimalik.
 • Saabunud teatele vastamiseks tuleb:
  1. Avada teatele vastamise vorm (Joonis 3).
   Joonis 3 Teatele vastamise vorm
  2. Muuta vajadusel teate pealkirja, lisada teate sisu ning vajutada nupule „Saada“.
   • Saabunud kirjale vastamisel kuvatakse sisu vormi ka eelnev kirjavahetus, mida saab vajadusel kustutada või muuta.


Hea teada:

 • Kui teate saajaks valitakse õppur kellele on lisatud süsteemis esindaja, siis lisatakse teate saajate nimekirja hulka ka õppuri esindaja(d).
 • Teateid saab saata ainult aktiivsetele õppuritele (kelle staatus on „Õpib“, „Akadeemilisel“ ja „Välisõppes“)
 • Kui kasutajale on saabunud uus teade, kuvatakse süsteemi päises oleval ümbrikul number, kui palju on saabunud uusi teateid. Kui avamata saabunud teateid on rohkem kui 9, siis kuvatakse ümbrikul number 9+.
 • Kui kasutaja omab ühe kooli siseselt rohkem kui üks kasutajarolli (näiteks on korraga õpetaja ja administratiivne töötaja) siis kõik temale suunatud teated on nähtavad, hoolimata sellest, mis kasutajarolli ta süsteemis parasjagu kasutab.
 • Kasutajale saadetud ning veel lugemata teateid kuvatakse süsteemi avalehel eraldi vormiosas „Teated“ (sarnaselt süsteemi üldteadete vormiosale). Kui kasutajale uusi teateid pole siis vormiosa „Teated“ esilehel ei kuvata. Juba loetud teateid saab uuesti näha saabunud teadete alt.