Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Teated

Õppija ja tema esindaja saavad saata teateid õppijaga seotud õpetajale ja õppija õpperühma eest vastutavale õpetajale.


Teate saatmiseks tuleb:

 1. Avada teadete otsinguvorm vajutades süsteemi päises olevale ümbriku ikoonile Teated ikoon 1.png .
 2. Avaneb teate otsinguvorm (Joonis 1), kus saab vaadata saabunud teateid (kuvatakse vaikimisi vormi avamisel), vajutades otsingutulemuste tabelis veerus „Pealkiri“ olevale lingile või otsida saadetud teateid ning saata uut teadet.
  Joonis 1 Teadete otsingu vorm
 3. Uue teate saatmiseks tuleb vajutada nupule „Saada teade“.
 4. Avaneb teate koostamise vorm (Joonis 2).
  Joonis 2 Teadete koostamise vorm
 5. Täita teate pealkiri, sisu, sihtgrupp (õpetaja), lisada teate saaja. Väljale „Saaja nimi“ sisestatud (autocomplete) nimi kuvatakse vormi allosas teate saajate nimekirjas (sisestades teate saaja nime, kuvab kasutajale valik õppijaga seotud õpetajate ja õppija õppegrupi eest vastutavate isikute hulgast). Seejärel vajutada nupule „Saada“.
 6. Teade saadetakse ning kuvatakse saaja(te)le süsteemi avalehel ja teadete otsinguvormil saabunud teadete nimekirjas.


Kasutaja saab vastata saabunud teatele (kui saatja on süsteemi kasutaja, automaatteadetele ei vastata):

 • vajutades avalehel saabunud teatele ning seejärel nupule „Vasta“.
 • vajutades teadete otsinguvormil ühe teate nimele ning avanenud teate vaatamise vormil nupule „Vasta“.


Saabunud teatele vastamiseks teadete otsinguvormil tuleb:

 1. Avada teatele vastamise vorm (Joonis 3).
  Joonis 3 Teatele vastamise vorm
 2. Muuta vajadusel teate pealkirja, lisada teatele sisu ning vajutada nupule „Saada“.


Hea teada:

 • Kui kasutajale on saabunud uus teade, kuvatakse süsteemi päises oleval ümbrikul number, kui palju on saabunud uusi teateid. Kui avamata saabunud teateid on rohkem kui 9, siis kuvatakse ümbrikul tähis "9+".