Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Tõendile minevad andmed

Olenevalt tõendi liigist kogub süsteem EKIS-esse edastamiseks kokku erineva komplekti õppija õppimise andmeid.


Kontaktõppes osalemise tõend
Kontaktõppes osalemise tõendil kuvatakse automaatselt viimane lõppenud kalendrisündmus jooksval õppeaastal.
Tõendi sisu
<oppeasutus> tõendab, et <oppuri_eesnimi> <oppuri_perenimi> (ik <oppuri_isikukood>), kes õpib õppekaval <oppekava_nimetus> (kood <oppekava_kood>), viibis õppesessioonil PP.KK.AAAA – PP.KK.AAAA.

Õppevorm on <oppevorm>, õppekoormus on <oppekoormus>. Õpingute eeldatav lõppkuupäev on <opingute_lopp>

Sessioonide tõend
Sessioonide tõendil kuvatakse kronoloogilises järjekorras kõiki kalendri sündmuseid jooksval õppeaastal.
Tõendi sisu
<oppeasutus> tõendab, et <oppuri_eesnimi> <oppuri_perenimi> (ik <oppuri_isikukood>) õpib <oppeaasta>. õppeaastal meie õppeasutuses õppekaval <oppekava_nimetus> (kood <oppekava_kood>). Õppevorm on <oppevorm>, õppekoormus on <oppekoormus>. Õpingute eeldatav lõppkuupäev on <opingute_lopp>.

Õppesessioonid toimuvad järgmistel kuupäevadel: <1sessiooni_alguskp> - <1sessiooni_loppkp> <2sessiooni_alguskp> - <2sessiooni_loppkp> …


Õpisoorituste tõend (nn „akadeemiline õiend“)
Õpisoorituste tõendile kantakse ainult need õpitulemused, mis on saanud positiivse tulemuse. Tõendile kantakse need moodulid, mis on läbitud 100% ulatuses ja need teemad, mis on läbitud hetkel käimas olevatest moodulitest / täielikult läbimata moodulitest. Moodulite kohta, mis on 100% ulatuses läbitud, eraldi teemasid ei kuvata, vaid kuvatakse mooduli maht, mooduli hinne ja teised hindega seotud näitajad (kuupäev, õpetaja).
Tõendi sisu
<oppeasutus> tõendab, et <oppuri_eesnimi> <oppuri_perenimi> (ik <oppuri_isikukood>) õppis <opingute_algus> - <opingute_lopp> õppekaval <oppekava_nimetus> (kood <oppekava_kood>) ja tema teadmisi hinnati järgmiselt:
Õpisoorituste tõend.png

Kui on valitud vastav märkeruut, siis kuvatakse tabel all iga mooduli/teema kohta õpiväljundid: Moodul – õpingu liik (õppekava kood – rakenduskava nimetus) / teema õpiväljund 1, õpiväljund 2 jne

Õppija lahkus õppetöölt / katkestas õppetöö.


"Õppimistõend"
Tõendi sisu
<oppeasutus> tõendab, et <oppuri_eesnimi> <oppuri_perenimi> (ik <oppuri_isikukood>) õpib <oppeaasta>. õppeaastal meie õppeasutuses õppekaval <oppekava_nimetus> (kood <oppekava_kood>). Õppevorm on <oppevorm>. Õppekava nominaalaeg on <oppekava_nom_pikkus> aastat. Õpingute eeldatav lõppkuupäev on <opingute_lopp>.