Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Tõendid

Tõend on õppeasutuse kinnitus õppuriga seotud informatsiooni õigsuse kohta. Tõendit saab taotleda õppur ise või õppeasutuse administratiivne töötaja (vt Tõendite tellimine). Lapsevanema/õppuri esindaja kasutajaroll võimaldab vaadata esindatava õppuri poolt taotletud tõendite nimekirja.


Tõendite liigid:

  • Kontaktõppes osalemise tõend;
  • Sessioonide tõend;
  • Õpisoorituste tõend;
  • Õppimistõend.

Tõendite sisu kohta on täpsemalt kirjas lehel Tõendile minevad andmed.


Tõendi vaatamiseks tuleb: Vajutada menüüpunktis „Dokumendid“ → „Tõendid“ (Joonis 1).

Joonis 1 Tõendi vaatamise koondvorm