Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Seaded

Konkreetse õppeasutuse ja esimese administratiivse töötaja rolliga kasutaja sellele õppeasutusele lisab süsteemi peakasutaja (HITSA töötaja). Õppeasutuse administratiivne töötaja on kasutaja, kes tegeleb enda õppeasutuses õppetööga seotud erinevate toimingutega, teeb vajalikud õppeasutuse põhised süsteemi seadistused, lisab kasutajaid ja jagab õiguseid süsteemi funktsioonide kasutamiseks. Süsteemis kasutatavad klassifikaatorid on õppeasutustele ühised ja neid haldab süsteemi peaadministraator (HITSA töötaja).


Käesolevas loetelus kirjeldatakse õppeasutusepõhiste seadistuste tegemist.