Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Puudumistõendi sisestamine ja muutmine

Õppija puudumistõendeid saab sisestada ja muuta õppija andmete vaatamise vormi lehel „Puudumistõendid“ õpetaja, kes on märgitud õppijaga seotud õpperühmas rühmajuhatajaks.


Puudumistõendi sisestamiseks tuleb:

 1. Avada õppija andmete vaatamise vorm ning valida leht „Puudumistõendid“ (Joonis 1). Iga puudumistõendi kohta kuvatakse :
  • Puudumine alates
  • Puudumine kuni
  • Puudumise põhjus
  • Staatus (aktsepteerimata, aktsepteeritud, tagasi lükatud)
   Joonis 1 Puudumistõendite vaatamise vorm
 2. Puudumistõendi lisamiseks tuleb vajutada nupule „Lisa uus“.
 3. Avaneb puudumistõendi sisestamise vorm (Joonis 2).
  Joonis 2 Puudumistõendi sisestamise vorm
 4. Valida puudumise ajavahemik, lisada puudumise põhjus ning vajutada nupule „Salvesta“.
 5. Puudumistõendi salvestamisel omistatakse õppija andmete vaatamise vormi lehel „Puudumistõendid“ tabeli veeru „Staatus“ väärtuseks „Aktsepteerimata“. (Puudumiste aktsepteerimiseks tuleb navigeerida vormile „Õppetöö“ → „Puudumistõendid“).


Puudumistõendi muutmiseks tuleb:

Vajutada tabeli vastava puudumistõendi real nupule „Muuda“. Avaneb puudumistõendi vorm, kus saab muuta sisestatud puudumistõendi andmeid. Muuta on võimalik ainult aktsepteerimata staatuses olevaid puudumistõendeid.