Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Puudumistõendi sisestamine

Õppija, kes on täisealine ning ei vaja esindajat (lehel „Põhiandmed“ välja „Õppijal peab olema esindaja“ väärtus on „Ei“), saab süsteemi avalehel nupust „Esita puudumistõend“ või õppija andmete vaatamise vormi lehel „Puudumistõendid“ sisestada endale puudumistõendit.

Puudumistõend hakkab kehtima siis, kui administratiivne töötaja või õpetaja, kes on õppija rühmajuhataja, selle ära kinnitab.


Puudumistõendi sisestamiseks tuleb:

 1. Vajutada süsteemi avalehel nupule „Esita puudumistõend“ või õppija andmete vaatamise vormi lehel „Puudumistõendid“ (Joonis 1) nupule „Lisa uus“.
  Joonis 1 Puudumistõendite nimekiri õppija andmete vaatamise vormil
 2. Avaneb õppija puudumistõendi sisestamise vorm (Joonis 2).
  Joonis 2 Puudumistõendi sisestamise vorm
 3. Valida puudumise ajavahemik, lisada puudumise põhjus ning vajutada nupule „Salvesta“.
 4. Puudumistõendi salvestamisel omistatakse õppija andmete vaatamise vormi lehel „Puudumistõendid“ tabeli veeru „Staatus“ väärtuseks „Aktsepteerimata“. Puudumistõend muutub aktsepteerituks, kui administratiivne töötaja või õpetaja selle aktsepteerib. Puudumistõendi andmeid saab muuta kuni puudumistõendi staatus on „Aktsepteerimata“.
 5. Puudumistõendi muutmiseks tuleb vajutada tabeli vastava puudumistõendi real nupule „Muuda“. Avaneb puudumistõendi vorm, kus saab muuta sisestatud puudumistõendi andmeid. Muuta on võimalik ainult aktsepteerimata staatuses olevaid puudumistõendeid.


Hea teada:

 • Alaealine õppija saab sisestada puudumistõendit siis, kui õppeasutuse sisestamisel on märgitud märkeruut „Alla 18-aastane esitab puudumistõendi“ ja õppija ei vaja esindajat
 • Salvestatud puudumistõendi muutmisel kuvatakse nupp „Kustuta“. Puudumistõendit saab kustutada juhul, kui selle staatus on “Aktsepteerimata”.
 • Puudumistõendi aktsepteerimine on võimalik ka tundide kaupa. Selleks märkida puudumistõendil puudumise algus- ja lõppkuupäevaks sama kuupäev ning puudumise põhjuses täpsusta, milliste tundide kohta puudumistõend on esitatud.
 • Kui puudumistõend on staatuses „Tagasi lükatud“ ja tagasi lükkamisel on sisestatud märkus, siis puudumistõendi juures kuvatakse ikoon Ikoon.png, millele hiirega liikudes näeb sisestatud tagasi lükkamise põhjust.