Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Puudumistõendi aktsepteerimine/tagasilükkamine

Õpetajale kuvatakse ainult nende õppijate puudumistõendid, kellega seotud õpperühmas on ta rühmajuhataja.

 1. Puudumistõendi aktsepteerimiseks tuleb navigeerida menüüs puudumistõendi otsingu vormile (menüü „Õppetöö“ → „Puudumistõendid“).
 2. Avanenud vormil (Joonis 1) kuvatakse puudumistõendi otsingufiltrid ning nimekiri puudumistõenditest. Vaikimisi kuvatakse aktsepteerimata puudumistõendid.
  • Kasutajale kuvatakse järgmised valikud:
   • nupp „Aktsepteeri“ – kuvatakse nende puudumistõendite järel, mille tõendi staatus on „Aktsepteerimata“.
   • nupp „Lükka tagasi“ – kuvatakse nende puudumistõendite järel, mille tõendi staatus ei ole „Tagasi lükatud“ ning kus puudumise kuupäev on tulevikus/täna (lõpp kp >= kui täna) või kui lõppkuupäev puudub ja algus kp on tulevikus/täna (algus kp >= kui täna).
   • nupp „Vaata aktsepteeritud tunde“ – kuvatakse nende puudumistõendite järel, mille tõendi staatus on „Aktsepteeritud“ ning tõend on aktsepteeritud tundide kaupa.
   • nupp „Aktsepteeri tundide kaupa“ – kuvatakse nende puudumistõendite järel, mille tõendi staatus on „Aktsepteerimata“.
    Joonis 1 Puudumistõendite aktsepteerimise vorm
 3. Puudumistõendi aktsepteerimiseks vajutada puudumistõendi real nuppu „Aktsepteeri“.
 4. Süsteem märgib õppija puudumistõendi perioodi sisse jäävad põhjuseta puudumised põhjusega puudumiseks.
 5. Puudumistõendi tagasilükkamiseks vajutada puudumistõendi real nuppu „Lükka tagasi“.
  • Avaneb hüpikaken tagasilükkamise kinnitamiseks ja põhjenduse lisamiseks (väli „Märkus“) (Joonis 2).
  • Kui kasutaja täitis märkuse välja, siis puudumistõendite otsinguvormil ja õppija andmete vaatamise vormil tagasi lükatud puudumistõendi juures kuvatakse ikoon 25px, millele hiirega liikudes näeb sisestatud tagasi lükkamise põhjust.
   Joonis 2 Puudumistõendi tagasilükkamise kinnitamine ja märkuse lisamine
 6. Nupule „Aktsepteeri tundide kaupa“ vajutades avaneb kasutajale hüpikaken kus saab valida, millises tunnis õppija puudub (Joonis 3). Avanenud vormil saab kasutaja muuta järgmisi andmeid:
  • Maksimaalne tundide arv – valikuväli numbritega 2-17. Näitab mitu tundi kuvatakse puudumiste märkimisel iga päeva kohta.
  • Märkeruut „Kuva nädalavahetused“ – kui on valitud, siis kuvatakse puudumiste märkimise tabelis ka nädalavahetused.
  • Puudumiste märkimise tabel, milles kuvatakse puudumise ajavahemiku iga päeva kohta üks rida. Veergudeks kuvatakse nii mitu tundi, kui palju on valitud väljalt „Maksimaalne tundide arv“. Iga veeru ja kuupäeva kohta kuvatakse märkeruut, mille märkimist tähistatakse puudumisena.
  • Nupp „Olen kindel, et kõik on õige ja aktsepteerin tõendi“ – nupp, millel vajutades kinnitatakse sisestatud puudumised ning aktsepteeritakse tõend.
   Joonis 3 Puudumistõendi aktsepteerimine tundide kaupa
 7. Nupule „Vaata aktsepteeritud tunde“ vajutades avaneb kasutajale hüpikaken kus kuvatakse tundide kaupa aktsepteeritud tunnid mittemuudetaval kujul (Joonis 4).
  Joonis 4 Tundide kaupa aktsepteeritud puudumistõendi vaatamine


Hea teada:

 • Kui kasutajal on aktsepteerimata puudumistõendeid, kuvatakse avalehel teade „Teil on aktsepteerimata puudumistõendeid!“.
 • Avalehel kuvatakse teade "Teil on aktsepteerimata puudumistõendeid" ainult jooksva õppeaasta puudumiste kohta.