Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Praktikapäeviku vaatamine ja täitmine

Praktikapäevikusse sisestab õppija praktikal tehtud ülesanded ning praktika aruande. Õppija näeb praktikapäevikus praktika kava, ettevõtte ja õppeasutuse juhendaja lisatud kommentaare ja arvamusi õppija praktika kohta.


Praktikapäeviku vaatamiseks tuleb:

 1. Navigeerida praktikapäevikute vormile (“Minu õppeinfo“ → „Praktikapäevikud“).
 2. Avaneb praktikapäeviku otsinguvorm (Joonis 1). Vaikimisi kuvatakse jooksva õppeaasta praktikapäevikud.
  Joonis 1 Praktikapäeviku otsingu vorm
 3. Vajutada soovitud praktikapäeviku järel nupule „Vaata“.
 4. Avaneb praktikapäeviku vaatamise vorm (Joonis 2).
 5. Tagasi otsinguvormile navigeerimiseks tuleb vajutada nupule „Tagasi“.
Praktikapäeviku vaatamise vorm 1.png
Joonis 2 Praktikapäeviku vaatamise vorm


Praktikapäeviku täitmiseks tuleb:

 1. Navigeerida praktikapäevikute vormile (“Minu õppeinfo“ > „Praktikapäevikud“).
 2. Avaneb praktikapäeviku otsinguvorm (Joonis 1). Vaikimisi kuvatakse jooksva õppeaasta praktikapäevikud.
 3. Vajutada soovitud praktikapäeviku järel nupule „Täida“.
 4. Avaneb praktikapäeviku täitmise vorm (Joonis 3).
  Praktikapäeviku täitmise vorm 1.png
  Joonis 3 Praktikapäeviku täitmise vorm
 5. Täita vajalikud praktikapäeviku andmed ning vajutada nupule „Salvesta“.
  • Vajutades nupule „Lisa uus rida“, saab sisestada praktikal tehtud ülesande sisu, kuupäeva ja mahtu tundides. Eelnevalt tehtud ning juhendaja poolt kommenteeritud praktika sissekandeid õppija enam muuta ei saa (sellised sissekanded kuvatakse punase värviga).
  • Kui juhendaja ei ole lisanud kommentaari praktika päeviku sissekandele, saab õppija seda sissekannet kustutada, vajutades kirje järel kustutamise ikoonile.
 6. Tagasi otsinguvormile navigeerimiseks tuleb vajutada nupule „Tagasi“.Hea teada

 • Õppijale ei kuvata praktikapäeviku järel linki „Täida“, kui:
  • koolipoolne juhendaja on praktikapäeviku ära kinnitanud
  • ettevõtte juhendaja arvamus on praktikapäevikusse lisatud
  • Praktika lõpu kuupäevast on möödas rohkem kui 30 päeva
 • Kui juhendajad lisasid kommentaari päeva kohta, siis õppijal ei ole võimalik vastavat sissekannet enam muuta.
 • Andmeväljad „Juhendaja kommentaar“, „Juhendaja arvamus (tekst)“, „Ettevõte“, „Ettevõtte juhendajad“, õppija sissekannete tabelis „Juhendaja kommentaar“ ei kuvata, kui praktikapäevik on koostatud ilma lepinguta.