Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Praktikapäeviku vaatamine

Praktikapäevikusse sisestab õppija praktikal tehtud ülesanded ning praktika aruande. Õppija ja tema esindaja näevad praktikapäevikus praktika kava, ettevõtte ja õppeasutuse juhendaja lisatud kommentaare ja arvamusi õppija praktika kohta.


Praktikapäeviku vaatamiseks tuleb:

  1. Navigeerida praktikapäevikute vormile (“Õppija õppeinfo“ → „Praktikapäevikud“).
  2. Avaneb praktikapäeviku otsinguvorm (Joonis 1). Vaikimisi kuvatakse jooksva õppeaasta praktikapäevikud.
    Joonis 1 Praktikapäeviku otsingu vorm
  3. Vajutada soovitud praktikapäeviku järel nupule „Vaata“.
  4. Avaneb praktikapäeviku vaatamise vorm (Joonis 2).
  5. Tagasi otsinguvormile navigeerimiseks tuleb vajutada nupule „Tagasi“.
Praktikapäeviku vaatamise vorm 1.png
Joonis 2 Praktikapäeviku vaatamise vorm