Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Praktika lepingute vaatamime

Praktikaleping on õppija ja õppeasutuse või õppija, ettevõtte ja õppeasutuse vahel koostatud leping, mille tulemusel tekib praktikapäevik. Õppija saab vaadata temaga seotud praktikalepinguid.


Praktikalepingu vaatamiseks tuleb:

  1. Navigeerida praktikalepingute nimekirja vormile (Joonis 1) („Dokumendid“ → „Praktikalepingud“) ning vajutada mõne lepingu real nupule „Vaata“.
    Joonis 1 Praktikalepingute nimekirja vorm
  2. Avaneb õppija andmete vaatamise vorm (Joonis 2).
    Joonis 2 Praktikalepingu vaatamise vorm