Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Praktikale kandideerimine

Kui õppeasutuses on praktikaettevõtte poolt lisatud praktikale kandideerimine, saab menüüpunktis „Minu õppeinfo“ > „Praktikale kandideerimised“ kandideerida ettevõttepraktikale.


Praktikale kandideerimiseks tuleb:

1. Navigeerida praktikale kandideerimise vormile (Joonis 1).

Joonis 1 Praktikale kandideerimise vorm


Vormil kuvatakse vormiosad

  • „Avatud perioodid“, milles kuvatakse kehtiva kuupäevaga ettevõttepraktika perioodid.
    • Kui õppija ei ole veel ettevõttepraktikale kandideerinud või õppija on oma kandideerimise tühistanud, kuvatakse kirje järel link „Kandideeri“,
    • kui õppija on praktikakohale kandideerinud ja taotluse staatus=„Esitatud“ VÕI staatus=„Aktsepteeritud“ ja lepingut ei ole süsteemi lisatud, kuvatakse link „Tühista taotlus“.
  • „Möödunud perioodid“, milles kuvatakse staatuses „Aktsepteeritud“, „Tühistatud“, „Tagasi lükatud“ ja „Esitatud“ taotlused, mille taotlemise periood on lõppenud.


2. Praktikaettevõttele kandideerimiseks vajutada vormiosas „Avatud perioodid“ sobiva kirje järel linki „Kandideeri“. Link on kuvatud, kui õppija pole veel antud praktikakohale kandideerinud või kui taotluse staatus on „Tühistatud“.

3. Avaneb hüpikaken (Joonis 2), milles saab soovi korral sisestada lisainfot kandideerimise kohta.

Joonis 2 Praktikale kandideerimise kinnitamine

4. Täita soovi korral lisainfo väli ning vajutada nupule „Jah“. 5. Kirje staatuseks omistatakse „Esitatud“ ning vormiosas „Avatud perioodid“ kuvatakse selle kirje järel link „Tühista taotlus“. 6. Kandideerimise tühistamiseks vajutada vormiosas „Avatud perioodid“ staatuse „Esitatud“ VÕI staatuse „Aktsepteeritud“ kirje järel (lisaks ei tohi olla süsteemi lisatud vastavale praktikale lepingut) linki „Tühista taotlus“ ning avanenud teatele „Kas oled kindel, et soovid taotluse tühistada?“ valida jaatav vastus. 7. Taotluse staatuseks omistatakse „Tühistatud“.


Hea teada:

  • Kui taotluse perioodi koostamisel on lisatud piirang praktikakohtade arvule, siis sellisel juhul ei saa esitada rohkem taotlusi kui on kohti. Praktikakohtade täitumisel linki „Kandideeri“ ei kuvata.
  • Kui taotlus on tagasi lükatud, siis hiirega staatusele liikudes kuvatakse tagasi lükkamise põhjendus.
  • Arvestatakse, et kui märkeruut „Range“ on valitud, siis sellisel juhul ei tohi saada esitada rohkem taotlusi kui on kohti. Õppijale kuvada teade “Praktikakohad on täis, rohkem taotlusi vastu ei võeta”.