Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Päeviku vaatamine

Õppija ja tema esindaja saavad vaadata kõiki õppijaga seotud päevikuid õppeaastate kaupa, sh päevikusse lisatud hindeid, puudumisi ja hilinemisi, lisaks saab näha nädalate kaupa päeviku sissekandeid, kodutööde ja kontrolltööde sisu.


Päeviku andmete vaatamiseks tuleb:

 1. Navigeerida päevikute vaatamise vormile („Minu õppeinfo“ → „Päevik“).
 2. Avaneb päevikute vaatamise vorm (Joonis 1). Vaikimisi kuvatakse leht „Päevikud“, millel kuvatakse päevikud õppeaastate kaupa.
  Joonis 1 Päeviku andmete vaatamise vorm (leht „Päevikud“)
 3. Vajutades päeviku nimetuse lingile avaneb hüpikaken, milles kuvatakse päevikusse tehtud sissekanded (Joonis 2).
  Joonis 2 Päeviku sissekannete vaatamise vorm
 4. Päevikute vaatamise vormil, kui vajutada vahelehele „Õppetöö“ kuvatakse nädalate kaupa kõik päevikusse lisatud sissekanded, mille sissekandel on täidetud andmeväli „Sisu“ (Joonis 3).
  Joonis 3 Päeviku andmete vaatamise vorm (leht „Õppetöö“)
 5. Päevikute vaatamise vormil, kui vajutada vahelehele „Ülesanded“ kuvatakse nädalate kaupa kõik päevikusse lisatud kodutööde ja kontrolltööde sisud (kontrolltöö on toimumise kuupäevale märgitud päeviku sissekanne, millel on olemas sisu, kuupäev ja sissekande liik: e-õpe, iseseisev töö, hindamine, lõpptulemus) (Joonis 4).
  Joonis 4 Päeviku andmete vaatamise vorm (leht „Ülesanded“)


Hea teada

 • Lõpptulemust kuvatakse teistest suuremana. Positiivset tulemust (A, 3, 4, 5) kuvatakse sinist värvi ja negatiivset või võlgnevust (MA, 2, X) kuvatakse punast värvi