Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Päeviku sidumine Moodle kursusega

Kasutajal on võimalik siduda päevik Moodle kursusega. Päeviku ja kursuse sidumine võimaldab õpetajal korraga registreerida kõik õppijad kursusele ning kuvada kursusel olevate hindamisülesannete tulemusi päevikus.


Päeviku ja Moodle kursuse sidumiseks tuleb:

 1. Liikuda päevikute täitmise vormile (menüü „Õppetöö“ → „Päevikud (kutse)“ ja vajutada otsingutulemuste tabelis sobiva päeviku kirje järel lingil „Muuda“).
 2. Täita andmeväli „Moodle kursuse ID“ ning vajutada nupule „Salvesta Moodle ID“.
  • Väärtuse „Moodle kursuse ID“ andmeväljale tuleb sisestada Moodle kursuse aadressireal oleva veebilingi lõpus olevad numbrid.
 3. Süsteem kontrollib, kas sellise ID’ga Moodle kursus on Moodles olemas ja kas Moodle kursusega seotud õpetaja on seotud ka päevikuga.
 4. Kui on, siis kuvatakse päeviku täitmise vormile lisaks järgmised nupud (Joonis 1):
  • „Registreeri õppijad Moodle kursusele“
  • „Impordi Moodle hindamisobjektid“
  • „Impordi kõik Moodle hinded“
  • „Impordi puuduvad Moodle hinded“
 5. Vajutades nupule „Registreeri õppijad Moodle kursusele“ registreeritakse Moodle kursusele need päevikuga seotud õppijad, kellel on Moodles loodud konto ning kellel on Eesti isikukood.
 6. Avaneb hüpikaken, milles kuvatakse Moodle kursusele registreeritud õppijate arv ning õppijad, keda ei õnnestunud Moodle kursusele registreerida.
 7. Vajutades nupule „Impordi Moodle hindamisobjektid“ imporditakse Moodle’st kursusega seotud hindamisobjektid, mis on Moodles hinnatavad. Imporditud kursuse hindamisobjektid kuvatakse päeviku sissekannetena. Kui päevikul puudub sissekanne liigiga „Lõpptulemus“, siis hindamisobjektide importimisel lisatakse sissekanne „Lõpptulemus“. Kui lõpptulemuse sissekanne on päevikus juba olemas, siis uut lõpptulemuse sissekannet juurde ei teki.
  • Moodle’st hindamisobjekti importimisel tekkinud sissekandes kasutaja ei saa muuta õppija hinnet.
  • Nende sissekannete (hindamisobjektide) ja õppijate nime juures, mida/keda õnnestus registreerida Moodle kursusele, kuvatakse vastav ikoon (Ikoon moodle.png).
  • Samale päevikule korduvalt Moodleist hindamisobjektide importimisel kirjutatakse olemasolevad Moodle hindamisobjektid uuesti üle.
 8. Vajutades nupule „Impordi kõik Moodle hinded“ imporditakse kõik Moodle kursusega seotud õppijate tulemused. Nupule „Impordi kõik Moodle hinded“ uuesti vajutades kirjutatakse kõik Moodle kursusega seotud eelnevalt imporditud hindamisobjektide tulemused üle.
 9. Vajutades nupule „Impordi puuduvad Moodle hinded“ imporditakse kõigi Moodle kursusele registreeritud õppijate hinded nendes Moodle hindamisobjektides, kus vähemalt ühel Moodle kursusele registreerinud õppijal puudub päevikus tulemus.
  • Moodleist hinnete importimisel tulemused teisendatakse vastavalt järgmistele reeglitele:
   • Hinne „5“, kui hindamisobjekti tulemus on 90-100%
   • Hinne „4“, kui hindamisobjekti tulemus on 70-89%
   • Hinne „3“, kui hindamisobjekti tulemus on 45-69%
   • Hinne „2“, kui hindamisobjekti tulemus on 20-44%
   • Hinne „1“, kui hindamisobjekti tulemus on 0-19%
  • Moodleis saadud originaaltulemus kuvatakse päeviku sissekandes, õppija järel olevale andmeväljale „Selgitus“.
 10. Päeviku täitmise vormil saab nupuga „Lisa õppijad“ lisada päevikusse juurde uusi õppijaid. Nupule vajutades avaneb hüpikaken, kus saab otsida ja lisada päevikusse kõiki “õpib“, „Akadeemilisel puhkusel“ ja „Välisõppes“ staatuses õppijaid nime ja õpperühma järgi, kellel vastavas moodulis positiivne tulemus puudub.
 11. Päevik kinnitatakse vajutades päeviku täitmise vormil nupule „Kinnita“. Süsteem kontrollib kas kõigil „õpib“, „Akadeemilisel puhkusel“ ja „Välisõppes“ staatuses õppijatel on lõpptulemus sisestatud. Kui mõnel õppijal tulemus puudub, siis väljastatakse hoiatav teade „Järgmistel õppijatel puudub lõpptulemus: XXX, YYY, ZZZ. Kas oled kindel, et soovid jätkata?“, kuid kinnitamist ei takistata. Kinnitatud päevikus saab tulemusi muuta ainult administratiivne töötaja.
  Moodle hindamisobjektide ja hinnete importimine.png
  Joonis 1 Moodle hindamisobjektide ja hinnete importimine