Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Mooduli protokollid

Moodulite protokollis kuvatakse õppija päevikute hinded ja mooduli protokolli lõpphinne. Mooduli protokollile lisatud hinded kuvatakse õppija õpitulemustes. Õpetaja saab luua mooduli protokolli, kui tal on mooduli protokolli muutmise õigus ning ainult nendele moodulitele, milles on ta lisatud mooduli vastutajaks (mooduli eest vastutaja lisab administratiivne töötaja kutseõppe tunnijaotusplaani koostamisel). Mooduli protokollis olevad õpitulemused kuvatakse õppija andmetes peale protokolli salvestamisel. Administratiivne töötaja ja õpetaja peab mooduli protokollid kinnitama digiallkirjaga.


Mooduli protokolli loomiseks tuleb:

 1. Navigeerida mooduli protokolli otsinguvormile (menüüpunkt „Õppetöö“ → „Moodulite protokollid“) ning vajutada nupule „Lisa uus“.
 2. Avaneb vorm (Joonis 1), kus kuvatakse väljad õppeaasta (vaikimisi jooksev õppeaasta), rakenduskava, moodul ja õpetaja.
  • Väli „Õpetaja“ on vaikimisi täidetud sisseloginud kasutajaga ning mittemuudetav.
  • Väljal „Rakenduskava“ saab valida õppeasutuse rakenduskavasid, mis ei ole suletud.
  • Väljal „Moodul“ kuvatakse valik nendest rakenduskava moodulitest, kus sisseloginud kasutaja on tunnijaotusplaanis valitud mooduli eest vastutavaks ning moodulid, mis ei ole lõpueksami moodulid.
 3. Peale mooduli valikut kuvab süsteem vastava rakenduskavaga seotud aktiivsed õppijad, kellel puudub positiivne õppetulemus vastavas moodulis.
  • Ei kuvata neid õppijaid, kes on lisatud sama rakenduskava mooduliga seotud mooduli protokollile, kus õppijal puudub hinne.
   Joonis 1 Mooduli protokollile õppijate lisamise vorm
 4. Valida soovitud õppijad ja vajutada nupule „Loo protokoll“
 5. Avaneb loodud protokoll (Joonis 2). Protokollil kuvatakse lisatud õppijate nimekiri ning iga õppija kohta kuvatakse mooduliga seotud päevikute lõpptulemused. Vormi allosas kuvatakse protokolliga seotud õppekava mooduli õpiväljundid.
  Joonis 2 Mooduli protokolli täitmise vorm
 6. Õppija ees märkeruudule vajutades tuleb valida soovitud õppijad ning vajutada nupule „Arvuta“
 7. „Arvuta“ nupu vajutamisel arvutatakse päeviku tulemuste ja teemade osakaalude põhjal mooduli hinne.
  • Kui koostatud õppekavas on teemal osakaal määramata, siis selle teema päevikul lõpptulemust ei arvestata mooduli protokolli hinde arvutamisel.
  • Kui mooduli teema sisestamisel on teema osakaalu väli jäetud tühjaks, siis nuppu „Arvuta“ vajutama ei pea ning hinde saab sisestada käsitsi.
  • Mooduli hinde arvutamise näide kui protokollil on 1 päevik 2 teemaga: päevik1_hinne * (päevik1_teema1_osakaal / 100) + päevik1_hinne * (päevik1_teema2_osakaal / 100) = mooduli hinne.
 8. Nupuga „Salvesta“ muudetud andmed salvestatakse.
 9. Nupuga „Lisa õppijad“ avaneb hüpikaken, kus saab lisada protokollile vastava rakenduskavaga seotud aktiivseid õppijaid, kellel puudub positiivne õppetulemus vastavas moodulis.
  • Ei kuvata neid õppijaid, kes on lisatud sama rakenduskava mooduliga seotud mooduli protokollile, kus õppijal puudub hinne samuti õppija, kes on juba seotud sisestatava mooduliga.
 10. Nupp „Kinnita“ kuvatakse ainult kinnitamise õigusega kasutajale, kes on süsteemi eelnevalt ID-kaardi või mobiil-ID-ga sisse loginud ning ainult siis, kui kõigil õppijatel on valitud mooduli hinne. Mooduli protokolli kinnitamisel veenduda, et mooduli nimetus on protokolli õige kuna mooduli nimetus kuvatakse hiljem lõpudokumendil.
  • Kinnitatud mooduli protokolli andmeid õpetaja enam muuta ei saa. Saab muuta ainult administratiivne töötaja.
 11. Õppija nime järel „Kustuta“ ikoonile vajutades süsteem küsib üle, kas olete kindel, et soovite õppija protokollilt kustutada. Süsteem kustutab õppija protokollilt koos tulemusega. Õppijat on võimalik uuesti lisada ja talle tulemus sisestada. Kustutada saab õppijat ainult siis, kui mooduli protokoll ei ole veel kinnitatud.
 12. Nupp „Kustuta“ vajutamisel saab kustutada mooduli protokolli. Nupule vajutamisel kuvatakse teade „Kas oled kindel, et soovid protokolli kustutada?“. Mooduli protokolli saab kustutada ainult siis, kui ühelegi õppijale ei ole lisatud mooduli hinnet.


Hea teda:

 • Kui protokollile ei ole ühtegi õppijat lisatud, siis protokolli luua ei saa.
 • Protokolli koostamisel omistatakse sellele number kujul jooksev aasta YY jrk nr XXXX, nt 170001.
 • Protokollile lisatud õppijad võivad olla seotud erinevate päevikutega, seega tabeli päises kuvatakse kõik päevikud, mis on seotud vastava mooduli ja protokollile lisatud õppijatega. Päevikud kuvatakse kujul P1, P2 jne. Päeviku veerule navigeerides kuvatakse päeviku nimi, päeviku pealkirjale vajutades suunatakse vastava päeviku vaatamise vormile.
 • Protokolli saab kinnitada ainult siis, kui kõik tulemused on sisestatud.
 • Kui protokollile lisatud õppija on vahepeal eksmatrikuleeritud ja tema tulemus puudub, siis õppija on võimalik protokollilt kustutada vajutades rea lõpus kustutamise ikoonile.
 • Kui protokollile lisatud õppija on vahepeal eksmatrikuleeritud ja tal on tulemus sisestatud, siis õppijat ei ole võimalik protokollilt kustutada.
 • Kui koostatud õppekavas on teemal osakaal määramata, siis selle teema päevikul lõpptulemust ei arvestata mooduli protokolli hinde arvutamisel.
 • Kui moodulil on eristav hindamine, ümardatakse mooduli hinne järgmiselt, näiteks 3.5 → 4 , 3.4 → 3. Kui moodulil on mitteeristav hindamine, siis 2.4 → MA, 2.5 → A.
 • Mooduli protokolli hinde arvutamise näide:
Päevikud Teemad ja osakaalud Õppija Mari päeviku lõpptulemus Õppija Peeter päeviku lõpptulemus
Päevik_1 (P1): Teema_1 (T1): teema osakaal puudub A MA
Päevik_2 (P2): Teema_1 (T1): teema osakaal 10

Teema_2 (T2): teema osakaal 80

5 3
Päevik_3 (P3): Teema_1 (T1): teema osakaal 10

Teema_2 (T2): teema osakaal puudub

A 4


Õppija Mari keskmise hinde arvutamine:

P1.T1 ja P3.T2 osakaalud puuduvad, seega neid ei arvesta hinde arvutamisel
P3.T1: hinne A → 5 osakaalu arvutamisel
5 * (10/100) + 5 * (80/100) + 5 * (10/100) = 5 (mooduli hinne)


Õppija Peeter keskmise hinde arvutamine:

P1.T1 ja P3.T2 osakaalud puuduvad, seega neid ei arvesta hinde arvutamisel
3 * 0.1 + 3 * 0.8 + 4 * 0.1 = 3.1 (mooduli hinne ümardatakse 3-ks)