Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Minu andmed

Õpetaja saab vaadata enda isikuandmeid, EHISe ametikohta, täiendkoolitusi, kvalifikatsioone ja RTIPist imporditud puudumisi ning muuta enda kontaktandmeid.

Süsteem peab EHISesse edastama õppeasutuses töötavate õpetajate lepingu andmed (EHISe põhimääruse kohaselt alus-, põhi-, üldkesk- ja kutsekeskhariduse omandamist võimaldavad õppeasutused esitavad õpetajate kohta andmed õpetajate alamregistrisse andmete muutumise päeval). Ametikoha kirjeldamiseks on EHISes oma ametikohtade klassifikaator, mis ei pea ühtima õppeasutuses kasutusel oleva ametikohtade nimetustega. Seetõttu on süsteemis kasutusel mõiste „EHISe ametikoht“.

RTIPist imporditakse (igal öösel) seal registreeritud õpetajate puudumiste (lähetused, puhkused jms) andmed. Õpetaja andmeid sisestab ja vajadusel muudab administratiivne töötaja.


Õpetaja andmete vaatamiseks tuleb:

 1. Vajutada menüüpunktile „Minu andmed“.
 2. Avaneb sisseloginud õpetaja andmete vaatamise vorm, vaikimisi kuvatakse leht „Põhiandmed“ (Joonis 1). Põhiandmete lehel kuvatakse õpetaja isikuandmed ning EHISe ametikohad.
  Joonis 1 Õpetaja andmete vaatamise vorm (põhiandmed)
 3. Vajutades lehel „Täiendkoolitus“ kuvatakse õpetajaga seotud täiendkoolitus(ed) (Joonis 2).
  Joonis 2 Õpetaja andmete vaatamise vorm (täiendkoolitus)
 4. Vajutades lehel „Kvalifikatsioon“ kuvatakse õpetajaga seotud kvalifikatsioon(id) (Joonis 3).
  Joonis 3 Õpetaja andmete vaatamise vorm (kvalifikatsioon)
 5. Vajutades lehel „Puudumised RTIP-IST“ kuvatakse õpetajaga seotud puudumised ja puhkused, mis on imporditud RTIP-ist (Joonis 4).
  Joonis 4 Õpetaja andmete vaatamise vorm (puudumised RTIP-ist)
 6. Väljumiseks õpetaja andmete vaatamise vormidelt tuleb vajutada mõnel teisel menüü punktil.


Õpetaja kontaktandmete muutmiseks tuleb:

 1. Liikuda õpetaja andmete vaatamise vormi lehele „Põhiandmed“ ning vajutada nupule „Muuda“.
 2. Vormil muutuvad muudetavaks õpetaja kontaktandmete väljad „Isiklik kontakttelefon“ ja „Isiklik e-posti aadress“ (Joonis 5).
 3. Täita õpetaja kontaktandmed ning vajutada nupule „Salvesta“.
  Joonis 5 Õpetaja kontaktandmete muutmise vorm