Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Märkused

Õpetajal on võimalik päeviku sissekande (vt Päeviku täitmine) tegemisel lisada õppijale õppedistsipliini või koolikorra rikkumistega seotud märkusi.


Märkuse lisamiseks päevikusse tuleb:

 1. Avada päevikute otsingu vorm (menüü „Õppetöö“ → „Päevikud (kutse)“ (Joonis 1)) ja vajutada otsingutulemuste tabelis sobiva päeviku kirje järel lingil „Muuda“.
  Joonis 1 Päevikute otsingu vorm
 2. Vajutada nupule „Lisa uus sissekanne“ või avada juba varem tehtud sissekanne. Avaneb hüpikaken sissekande lisamiseks/muutmiseks. Päeviku sissekande vormil kuvab iga õppija juures "selgitus" lahtri järel märkeruutu "Märkus" (Joonis 2).
  • Kui õpetaja sisestab teksti lahtrisse „Selgitus“ ja ei märgi linnukest märkeruutu „Märkus“, siis loetakse seda teksti hinde selgituseks ning kuvatakse „Hinne“ lahtrisse lisatud õppetulemuse juures (pildil rida 1 on sisestatud õppijale Juku hinne ja hinde selgitus).
  • Kui õpetaja lisab linnukese märkeruudu „Märkus“, siis on kohustuslik lisada tekst lahtrisse „Selgitus“ ning lisatud tekst kuvatakse õppijale, lapsevanemale ja rühmajuhatajale kui märkus (pildil rida 2 on sisestatud õppijale Juta märkus).
   Joonis 2 Märkuse lisamine päevikusse

Rühmajuhataja rollis õpetajale märkuste sisestamise ja vaatamise lubamiseks on vaja lisada juurde vastavad õigused.

 • Rühmajuhataja ülesandeid täitva õpetaja esilehel kuvataks teade, kui mõnele temaga seotud rühma õppijale on lisatud märkus. Teate sisu saab näha, kui klõpsata teate kirje lõpus oleval noolekesel.
 • Rühmajuhataja ülesandeid täitev õpetaja saab vaadata ja lisada endaga seotud rühmade õppijatele märkusi. Selleks tuleb liikuda Õppetöö → Märkused. Vaikimisi kuvatakse otsingu tulemuseks käesoleva nädala märkused.
 • Valides „Lisa uus“ saab lisada õppijatele märkusi, mis ei ole seotud õppetundidega. Peale märkuse lisamist saadetakse õppijale ja tema esindajale (kui õppijale on esindaja lisatud) teade, et õppijale on lisatud märkus. Administratiivse töötaja rollis sisse logides selliselt sisestatud märkuseid ei kuvata, kuid see on arendamisel.
 • Päevikutesse lisatud märkusi kuvatakse rühmajuhataja aruandes õppija nime juures infomullina. Hiirega sellele vajutades avaneb hüpikaken, kus on täpsem info õppijale tehtud märkuste kohta.


Hea teada:

 • Õppija juures, kellele on lisatud päevikus mõni märkus, kuvatakse ikoon Ikoon.png. Hiirega sellele vajutades avaneb hüpikaknas täpsem info õppijale tehtud märkuste kohta.
 • Kui koolil on seadistatud vastav automaatne teate mall (vt Automaatsete teadete mallid), siis märkuse lisamisel läheb automaatne teade õppijale, rühmajuhatajale ning õppija esindajale (kui õppijale on esindaja lisatud).