Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Lõpetamine

Õppeasutuse lõpetamiseks ja lõpudokumentide kättesaamiseks tuleb õppijal täita õppekava ning enamasti on vajalik ära teha lõputöö või lõpueksam. Õppekavas on kirjas, kas tuleb teha lõputöö või lõpueksam (nõuded õpingute lõpetamiseks on täpsustatud õppekavas).

Lõpetamisega seoses tuleb teha järgmised tegevused:

  • Kontrollida, et oleks tehtud kutse küsimine Kutseregistrist.
  • Kontrollida, et õppekaval oleks moodul "Lõpueksam".
  • Sisestada kaitsmiskomisjonid.
  • Koostada ja kinnitada lõpueksami/lõputöö protokollid.
  • Koostada ja kinnitada lõpetamise käskkiri.
  • Sisestada lõpudokumentide blanketid.
  • Trükkida lõputunnistus.
  • Trükkida hinneteleht.


Lõpetamisega seotud tegevused on täpsemalt kirjeldatud järgmiste teemade all: