Allikas: Juhendid.hitsa.ee
(Ümber suunatud leheküljelt Avalduste esitamine)

Avalduste esitamine

Avaldus on õppeasutusele esitatav dokument, millega õppija avaldab soovi teatud toimingute tegemiseks või enda andmete muutmiseks. Õppija saab menüüpunktis „Dokumendid“ → „Avaldused“ vaadata esitatud avaldusi ning esitada uusi.


Kutseõppes võimalikud avalduste liigid:

 • Akadeemiline puhkus;
 • Akadeemilise puhkuse katkestamine;
 • Eksmatrikuleerimine;
 • Finantseerimisallika muutmine;
 • Õppekava vahetus;
 • Rakenduskava muutmine;
 • Tugiteenused;
 • Muu.

Avaldusel on staatus, mis iseloomustab avalduse seisundit süsteemis. Avalduse staatus saab olla üks järgmistest:

 • Koostatud – avaldus on salvestatud, kuid ei ole veel esitatud. Õppija saab muuta avalduse andmeid;
 • Esitatud – avaldus on õppija poolt esitatud, kuid seda ei ole seotud ühegi käskkirjaga ja administratiivne töötaja ei ole avalduse andmeid veel vaadanud. Õppija ei saa enam avalduse andmeid muuta;
 • Ülevaatamisel – administratiivne töötaja on vaadanud avalduse andmeid ja vajadusel teinud seal parandusi või ise esitanud õppija eest avalduse. Õppija ei saa avalduse andmeid muuta;
 • Kinnitamisel – avaldus on lisatud käskkirjale, avalduse andmeid ei saa muuta;
 • Kinnitatud – avalduse alusel loodud käskkiri on EKIS-es kinnitatud, avalduse andmeid ei saa muuta. Õppijale on tehtud süsteemis avaldusele vastavad muudatused;
 • Tagasi lükatud – avaldus on tagasi lükatud. Tagasi lükatud avaldust uuesti esitada ei saa, selleks peab koostama uue avalduse.


Avalduse esitamiseks tuleb:

 1. Vajutada menüüpunktis „Dokumendid“ → „Avaldused“ avanenud vormil (Joonis 1) mõne avalduse liigi järel nupule „Taotle“.
  Joonis 1 Avalduste vaatamise/esitamise koondvorm
 2. Vastavalt valitud liigile avaneb avalduse koostamise vorm ülejäänud väljadega.
  • Näide: avalduse liigiks valiti „Akadeemiline puhkus“, avaneb järgnev vorm (Joonis 2):
   Joonis 2 Avalduse koostamise vorm (akadeemiline puhkus)
 3. Täita vormil vähemalt kõik kohustuslikud väljad ja vajutada nupule „Salvesta“.
 4. Salvestamise järel kuvatakse vormil nupud „Esita“ ja „Kustuta“. Avalduse esitamiseks vajutada nupule „Esita“. Kui õppija ei ole täisealine või õppijal on märge „Õppijal peab olema esindaja“, siis kuvatakse nupu „Esita“ asemel nupp „Salvesta“. Nupule „Salvesta“ vajutades avaldus salvestatakse kuid avalduse peab kinnitama/esitama administratiivne töötaja või õppija lapsevanem (Joonis 3).
  Joonis 3 Salvestatud avaldus (vajab administratiivse töötaja/lapsevanema kinnitust)


Hea teada:

 • Kui õppijal on märge „Õppijal peab olema esindaja“, siis peab lapsevanem kinnitama õppija esitatud avalduse. Peale lapsevanema kinnitust omistatakse avaldusele staatus „Esitatud“.
 • Kui õppijal ei ole lubatud mingil põhjusel esitada teatud liiki avaldust, siis selle avalduse real linki „Taotle“ ei kuvata:
  • Kui õppija ei viibi akadeemilisel puhkusel, siis ei ole tal võimalik esitada taotlust „akadeemilise puhkuse katkestamiseks“;
  • Kui õppija on juba koostanud seda liiki avalduse, mille staatus on „Koostatud“, „Esitatud“, „Ülevaatamisel“ või „Kinnitamisel“;
 • Nupp „Muuda“ kuvatakse avalduse vaatamise vormil juhul, kui õppija avalduse staatus on „Koostatud“.
 • Avalduse muutmise vormil kuvatakse nupp „Kustuta“, millel vajutades saab kustutada koostatud avaldust.
 • Väli „Lapsevanema/esindaja poolt kinnitatud“ kuvatakse vormile juhul, kui avalduse on koostanud alaealisele õppijale või õppijal on märge „Õppijal peab olema esindaja“.
 • Kui avaldus on koostatud alaealise õppija poolt või õppija poolt kellel on märge „Õppijal peab olema esindaja“, kuid sellel puudub õppija esindaja või administratiivse töötaja kinnitus, siis kuvatakse vormi päises infoteade: „Avaldusel puudub lapsevanema/esindaja kinnitus!“