Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Avaldused

Avaldus on õppeasutusele esitatav dokument, millega õppur avaldab soovi teatud toimingute tegemiseks või enda andmete muutmiseks. Õppur saab menüüpunktis „Dokumendid“ → „Avaldused“ vaadata esitatud avaldusi ning esitada uusi (vt Avalduste esitamine). Lapsevanem/õppuri esindaja saab esitada "Tugiteenuste" taotlust. Õlejäänud avalduste liikide puhul on lapsevanemal/esindajal õigus vaadata õppuri poolt koostatud avaldusi, neid kinnitada ning tagasi lükata.


Kutseõppes võimalikud avalduste liigid:

 • Akadeemiline puhkus;
 • Akadeemilise puhkuse katkestamine;
 • Eksmatrikuleerimine;
 • Finantseerimisallika muutmine;
 • Õppekava vahetus;
 • Rakenduskava muutmine;
 • Tugiteenus.


Avaldusel on staatus, mis iseloomustab avalduse seisundit süsteemis. Avalduse staatus saab olla üks järgmistest:

 • Koostatud – avaldus on salvestatud, kuid ei ole veel esitatud. Õppija saab muuta avalduse andmeid;
 • Esitatud – avaldus on õppuri poolt esitatud, kuid seda ei ole seotud ühegi käskkirjaga ja administratiivne töötaja ei ole avalduse andmeid veel vaadanud. Õppija ei saa enam avalduse andmeid muuta; lapsevanem/õppuri esindaja saab avalduse esitamisele lubada või tagasi lükata.
 • Ülevaatamisel – administratiivne töötaja on vaadanud avalduse andmeid ja vajadusel teinud seal parandusi või ise esitanud õppuri eest avalduse. Õppija ei saa avalduse andmeid muuta;
 • Kinnitamisel – avaldus on lisatud käskkirjale, avalduse andmeid ei saa muuta;
 • Kinnitatud – avalduse alusel loodud käskkiri on kinnitatud, avalduse andmeid ei saa muuta. Õppurile on tehtud süsteemis avaldusele vastavad muudatused;
 • Tagasi lükatud – avaldus on tagasi lükatud. Tagasi lükatud avaldust uuesti esitada ei saa, selleks peab koostama uue avalduse.


Avalduse vaatamiseks tuleb:

 1. Vajutada menüüpunktis „Dokumendid“ → „Avaldused“ (Joonis 1)
  Joonis 1 Avalduste vaatamise koondvorm
 2. Vastavalt valitud liigile avaneb avalduse vorm ülejäänud väljadega.
  • Näide: avalduse liigiks valiti „Akadeemiline puhkus“, avaneb järgnev vorm (Joonis 2):
   Joonis 2 Avalduse kinnitamise/tagasi lükkamise koondvorm
 3. Kui õppuril on märge „Õppuril peab olema esindaja“, saab lapsevanem kinnitada õppuri esitatud avaldust. Peale lapsevanema kinnitust omistatakse avaldusele staatus „Esitatud“.