Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Andmevahetus

Käesoleval lehel käsitletakse administratiivse kasutaja võimalusi dokumentide, õpetajate ja õppijate andmetega seotud info vahetamiseks Tahvliga liidestatud süsteemide vahel. Osa süsteemis toimivast andmevahetusest teiste süsteemidega toimub automaatselt ja osade tegevuste puhul tuleb teha andmevahetust manuaalselt.


Andmevahetusega seotud teemad: