Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Administratiivse töötaja avaleht

Pärast õnnestunud sisselogimist avaneb administratiivse töötaja avaleht (Joonis 1), kus:

Joonis 1 Süsteemi avaleht


 • Ülal päise paremas nurgas kuvatakse:
  • sisselogitud kasutaja nimi;
  • kasutajaroll koos kooli lühinimega (kui rolle on rohkem kui üks, avaneb rippmenüüna valik kõikidest selle kasutaja rollidest süsteemis);
  • ümbriku ikoon teadete vaatamiseks/saatmiseks (vt menüüpeatükki Teated ). Kui kasutajal on avamata kirju, kuvatakse ümbrikul avamata kirjade arv. Kui avamata kirju on kümme või enam, siis kuvatakse avamata kirjade arvu kujul Teadete ikoon.
  • väljalogimise nupp Väljalogimise nupp.


 • Ülal päise vasakus nurgas kuvatakse:
  • menüü ikoon Menüü ikoon, millele klõpsates saab menüüriba peita ja peidust välja tuua;
  • õppeasutuse logo.


 • Vasakus ääres kuvatakse:
  • süsteemi menüüpunktid;
  • link „Esita avaldus õppija andmete nägemiseks“ – avaneb vorm, millel saab esitada avaldust õppija andmete nägemiseks (vt Avalduse esitamine õppija andmete nägemiseks).
  • süsteemi kuvamise keel;
  • link „Kratt“ – lingile vajutamisel avaneb uue brauseri aknas plagiaadituvastussüsteemi veebileht https://kratt.edu.ee/;


 • Ekraani keskel kuvatakse:
  • kui administratiivsel töötajal on kinnitamata päevikuid, kuvatakse teade „Teil on x kinnitamata päevikut“;
  • kui administratiivsel töötajal on aktsepteerimata puudumistõendeid, kuvatakse teade „Teil on aktsepteerimata puudumistõendeid.“ Ning link „Vaata“, millel vajutades avaneb puudumistõendite aktsepteerimise/tagasi lükkamise vorm.
  • aeguvad kutsestandardid. Iga kirje kohta kuvatakse:
   • Kutsestandardi nimetus
   • Aegumise kuupäev
   • Kutsestandardiga seotud õppekavad
  • õppeasutuses administratiivse töötaja kasutajarollile suunatud üldteated. Üldteateid haldab administratiivne töötaja. Üldteate haldamisel valitakse, millisele kasutajarollile kuvatakse üldteade avalehel. Üldteated kuvatakse kasutaja avalehel teate sisestamisel määratud ajavahemiku jooksul;
  • administratiivsele töötajale saadetud ning lugemata teated. Vajutades teatele kuvatakse kasutajale teate sisu tekst (teate saatmine ning teatele vastamine on kirjeldatud peatükis „3 Teated“).


Vaata edasi: