Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Õppija andmete vaatamine

Õppija andmed vaatamise vorm on jaotatud:

 • põhiandmed;
 • õpitulemused;
 • puudumistõendid;
 • dokumendid;
 • märkused;
 • rahvastikuregistri (RR) muutused;
 • tugiteenused.

Õpetaja, kes on rühmajuhataja, saab vaadata tema rühmaga seotud õppijate põhiandmeid, õpitulemusi, puudumistõendeid, dokumente. Teiste õppijate andmete vaatamise vormil näeb õpetaja ainult lehel „Põhiandmed“ olevaid andmeid.


Õppija andmete vaatamiseks tuleb:

 1. Avada õppija otsinguvorm (menüü „Õppetöö“ → „Õppijad“), valida soovitud õppija ning vajutada õppija nime lingil.
 2. Avaneb õppija andmete vaatamise vorm. Vaikimisi kuvatakse leht „Põhiandmed“ (Joonis 1).
  • Kui õppija õpib individuaalsel õppekaval (ning see on veel kehtiv), siis vormiosa „Õppimine“ pealkirjas kuvada märge „IÕK (alates-kuni)“.
   Õppija andmete vaatamine(põhiandmed)1.png
   Joonis 1 Õppija andmete vaatamine (põhiandmed)
 3. Vajutades lehel „Õpitulemused“ kuvatakse õppija õppekava täitmisega seotud andmed, mida võib vaadata moodulite, õppeaastate ja sooritamise järjekorras valides sobiva jaotise (Joonis 2). Õppijale kuvatakse õpitulemustes selle protokolli hinded siis, kui protokoll on salvestatud.
  • Õppija kaalutud keskmine hinne arvutatakse ainult positiivsetest numbrilistest mooduli hinnetest (st „3“, „4“, „5“) ning arvutamisel kasutatakse järgmist valemit:

Valem.png


NÄITEKS: Näiteks tabel.png


Joonis 2 Õppija andmete vaatamine (õpitulemused)


4. Vajutades lehel „Puudumistõendid“ (Joonis 3) kuvatakse õppijaga seotud puudumistõendid. Õpetaja (kes on rühmajuhataja) saab lisada uut ja muuta olemasolevat puudumistõendit (vt Puudumistõendi sisestamine).

Joonis 3 Õppija andmete vaatamine (puudumistõendid)

5. Lehel „Dokumendid“ (Joonis 4) kuvatakse õppijaga seotud avaldused, tõendid, praktikalepingud ning staatuses „Kinnitatud“ käskkirjad.

Õppija andmete vaatamine(dokumendid) 1.png
Joonis 4 Õppija andmete vaatamine (dokumendid)

6. Avalduse andmete vaatamiseks tuleb vajutada avalduste tabeli veerus „Avalduse liik“ oleval lingil. Avaneb vorm avalduse andmetega (Joonis 5).

Joonis 5 Avalduse andmete vaatamine

7. Käskkirja andmete vaatamiseks tuleb vajutada käskkirjade tabeli veerus „Pealkiri“ oleval lingil. Avaneb vorm käskkirja andmetega (Joonis 6).

Joonis 6 Käskkirja andmete vaatamine

8. Lehel "Märkused" (Joonis 7) kuvatakse õppijale seoses õppedistsipliini või koolikorra rikkumistega lisatud märkused. Kui märkuse lisamisest on möödas vähem kui 30 päeva, siis on lehe kirje punast värvi.

Joonis 7 Õppija andmete vaatamine (märkused)


9. Lehel "RR muutused" (Joonis 8) kuvatakse õppija andmete muudatusi. Aktiivse õppijate kohta sooritakse kord kuus automaatne päring rahvastikuregistrisse. Kui süsteemis olevad andmed ei kattu rahvastikuregistris olevate andmetega, siis kirjutatakse süsteemis olevad andmed üle.

Joonis 8 rahvastikuregister


10. Lehel "Tugiteenused" (Joonis 9) kuvatakse õppijale pakutavate tugiteenuste sissekandeid.

Joonis 9 Õppija andmete vaatamine (tugiteenused)


Hea teada:

 • Lehel „Dokumendid“ vormiosas „Käskkirjad“ kuvatakse ainult „Kinnitatud“ staatuses käskkirjad.
 • Õpetaja saab muuta nende õppijate andmeid, kelle õpperühmas on ta rühmajuhataja.