Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Õppija puudumiste põhjuse muutmine ilma puudumistõendita

Õpetajal on võimalik muuta tema õpperühmaga seotud õppijate puudumisi ilma puudumistõendita.


Selleks tuleb:

 1. Liikuda menüüs puudumiste muutmise vormile (menüü „Õppetöö“ → „Puudumised“).
 2. Täita avanenud vormil otsingufiltrid ning vajutada nupule „Otsi“.
  • Otsingufilter „*Õpperühm“ – valikmenüü, kuvatakse ainult need õpperühmad, milles õpetaja on rühmajuhataja. Kohustuslik ainult siis, kui ei ole valitud märkeruut „Tänased puudumised“.
  • Märkeruut „Tänased puudumised“ – kui valida märkeruut, siis väljad „Õppeaasta“ ja „Õppenädal“ muutuvad mitteaktiivseks ning otsingul nendega väärtusega ei arvestata. Andmeväli „Õpperühm“ muutub mittekohustuslikuks. Märkeruudu valimisel otsitakse ainult neid puuduvaid õppijaid, kellel on puudumine tänase kuupäeva seisuga.
 3. Süsteem kuvab nimekirja valitud õpperühma õppijatest (Joonis 1).
  • Tabelis veergudena kuvatakse valitud õppenädala kuupäevad, ning iga kuupäeva kohta päevik, kus vähemalt ühel õppijal on sellel päeval puudumine või hilinemine.
  • Õppijal, kellel on puudumine/hilinemine, kuvatakse vastava kuupäeva ja päeviku juures valikuväli väärtustega „H“ (hilinemine), „P“ (puudumine), „PR“ (praktika), „V“ (vabastatud puudumine). Vaikimisi on valitud päeviku sissekandes märgitud väärtus. Kui päeviku sissekandes on sisestatud puudumised iga tunni kohta eraldi, siis kuvatakse nii mitme valikuga rida, kui mitu tundi on sissekandes puudumise/hilinemisega märgitud ning iga valikuvälja ees kuvatakse mitmes tund see sellel päeval on.
   Joonis 1 Õppija puudumiste põhjuse muutmine ilma puudumistõendita
 4. Puudumiste muutmisel valikuväljal, salvestab süsteem muudatuse kohe, st kasutaja ei pea salvestamiseks vajutama ühtegi muud nuppu.


Hea teade:

 • Tabeli veerus kuvatakse päevikute nimetused lingina, millel vajutades suunatakse kasutaja päeviku vaatamise vormile.
 • Õppijate nimekirjas ei kuvata staatuses „Eksmatrikuleeritud“ ja „Lõpetanud“ õppijaid.