Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Õppija kontaktandmete muutmine

Õppija, kes on täisealine ning ei vaja esindajat, saab põhiandmete vormil muuta enda kontaktandmeid ise.


Õppija kontaktandmete muutmiseks tuleb:

  1. Liikuda õppija andmete vaatamise vormil lehele „Põhiandmed“ ning vajutada vormi allosas olevale (Joonis 1) nupule „Muuda“.
    Joonis 1 Õppija andmete vaatamine (põhiandmed)
  2. Avaneb õppija kontaktandmete muutmise vorm (Joonis 2).
    Joonis 2 Õppija kontaktandmete muutmise vorm
  3. Täita andmeväljad ning vajutada nupule „Salvesta“