Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Õppija esindaja lisamine ja muutmine

Õpetaja saab lisada ja muuta ainult nende õppijate esindajaid, kus õpetaja on lisatud õppijaga seotud rühma rühmajuhatajaks.


Õppija esindaja lisamiseks tuleb:

 1. Avada õppija andmete vaatamise vorm ning vajutada lehe „Põhiandmed“ vormiosal „Esindajad“ nupule „Lisa uus esindaja“.
 2. Avaneb esindaja lisamise vorm (Joonis 1).
  Joonis 1 Õppija esindaja lisamise vorm
 3. Täita vähemalt kõik kohustuslikud andmed ning vajutada nupule „Salvesta“.
  • Täites välja „Isikukood“ süsteem kontrollib, kas vastav isik leidub juba süsteemis. Kui leidub, täidetakse väljad "Eesnimi" ja "Perekonnanimi" automaatselt ja nime väljad muutuvad mittemuudetavaks. Vastasel juhul nime väljad täidab kasutaja ise.
 4. Süsteem salvestab muudetud esindaja andmed ning suunab kasutaja tagasi õppija andmete vaatamise vormile.


Esindaja andmete muutmiseks tuleb:

 1. Vajutada lisatud esindaja järel linki „Muuda“.
 2. Avaneb õppija esindaja andmete muutmise vorm (Joonis 2).
  Joonis 2 Õppija esindaja muutmine
 3. Täita vähemalt kõik kohustuslikud andmed ning vajutada nupule „Salvesta“.
  • Täites välja „Isikukood“ süsteem kontrollib, kas vastav isik leidub juba süsteemis. Kui leidub, täidetakse väljad "Eesnimi" ja "Perekonnanimi" automaatselt ja nime väljad muutuvad mittemuudetavaks. Vastasel juhul nime väljad täidab kasutaja ise.
  • Kui valida vormil märkeruut „Õppija andmed on esindajale nähtavad“, siis esindaja saab vaadata õppija õppetööga seotud andmeid. Kui märkeruut ei ole valitud, siis selle esindaja kasutajarolli lõppkuupäevaks lisatakse muudatuse tegemise kuupäev -1 päev. St esindaja kasutajaroll muutub mitteaktiivseks ja seda ei kuvata kasutajarolli valikus.
 4. Süsteem salvestab sisestatud andmed ja saadab teavituse esindaja e-posti aadressile, et tal on ÕISis õppija andmetele ligipääs. Lisatud esindaja kuvatakse õppija andmete vaatamise vormi vormiosas „Esindajad“. Lisatud esindajale lisatakse veerule „Õppija andmed on esindajale nähtavad“ vaikimisi väärtuseks „Jah“.


Hea teada:

 • Kui sisestatud isik on juba õppija esindaja, siis salvestamisel kuvatakse teade „Isik on juba õppija esindaja“ ning esindajat ei lisata.