Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Õppija andmete vaatamine

Õppija andmed vaatamise vorm on jaotatud:

 • põhiandmed;
 • õpitulemused;
 • puudumistõendid;
 • dokumendid;
 • märkused;
 • rahvastikuregistri (RR) muutused;
 • tugiteenused.

Õppija saab muuta enda kontaktandmeid, uuendada andmeid rahvastikuregistrist, lisada endale esindajat, lisada puudumistõendeid, taotleda avaldusi ja tellida tõendeid õppimise kohta. Samuti saab vaadata enda isikuandmeid, õpingutega seotud andmeid ja dokumente (avaldused, käskkirjad, tõendid).


Õppija andmete vaatamiseks tuleb:

 1. Vajutada menüüpunktile “Minu andmed“.
 2. Avaneb õppija andmete vaatamise vorm. Vaikimisi kuvatakse leht „Põhiandmed“ (Joonis 1). Õppija, kes on täisealine ning ei vaja esindajat, saab põhiandmete lehel lisada endale esindajat (vt Õppija esindaja lisamine) ja muuta enda kontaktandmeid (vt. Õppija kontaktandmete muutmine).
  • Kui õppija õpib individuaalsel õppekaval (ning see on veel kehtiv), siis vormiosa „Õppimine“ pealkirjas kuvada märge „IÕK (alates-kuni)“.
Õppija andmete vaatamine(põhiandmed)1.png
Joonis 1 Õppija andmete vaatamine (põhiandmed)
 • Lehel „Õpitulemused“ kuvatakse õppija õppekava täitmisega seotud andmed, mida võib vaadata moodulite, õppeaastate kaupa ja sooritamise järjekorras, valides sobiva jaotise (Joonis 2). Õpitulemuste vaatamise vorm avaneb ka menüüpunktist „Minu õppeinfo“ → „Õppetulemused“.
  • Õppija kaalutud keskmine hinne arvutatakse ainult positiivsetest numbrilistest mooduli hinnetest (st „3“, „4“, „5“) ning arvutamisel kasutatakse järgmist valemit:

Valem.png


NÄITEKS: Näiteks tabel.png


Joonis 2 Õppija andmete vaatamine (õpitulemused)


 • Lehel „Puudumistõendid“ (Joonis 3) kuvatakse õppijaga seotud puudumistõendid. Õppija, kes on täisealine ning ei vaja esindajat, saab lisada uut ja muuta olemasolevat puudumistõendit (vt Puudumistõendi sisestamine).
Joonis 3 Õppija andmete vaatamine (puudumistõendid)


 • Lehel „Dokumendid“ (Joonis 4) kuvatakse õppijaga seotud avaldused, tõendid, praktikalepingud ning staatuses „Kinnitatud“ käskkirjad. Õppija koostatud avaldused kinnitatakse käskkirjaga (käskkirju „Immatrikuleerimine“, „Immatrikuleerimine(vastuvõtt)“, „Ennistamine“, „Lõpetamine“, „Eksmatrikuleerimine“ saab koostada ilma õppija avalduseta).
  • Vajutades mõne avalduse liigi real nupule „Taotle“, suunatakse kasutaja avalduse sisestamise vormile (vt Avalduste esitamine).
  • Vajutades mõne tõendi liigi real nupule „Telli tõend“, suunatakse kasutaja tõendite tellimise vormile (vt Tõendite tellimine).
Õppija andmete vaatamine(dokumendid) 1.png
Joonis 4 Õppija andmete vaatamine (dokumendid)


 • Lehel "Märkused" (Joonis 5) kuvatakse õppijale seoses õppedistsipliini või koolikorra rikkumistega lisatud märkused. Kui märkuse lisamisest on möödas vähem kui 30 päeva, siis on lehe kirje punast värvi.
  Joonis 5 Õppija andmete vaatamine (märkused)


 • Lehel "RR muutused" (Joonis 6) kuvatakse õppija andmete muudatusi. Aktiivse õppijate kohta sooritakse kord kuus automaatne päring rahvastikuregistrisse. Kui süsteemis olevad andmed ei kattu rahvastikuregistris olevate andmetega, siis kirjutatakse süsteemis olevad andmed üle.
Joonis 6 rahvastikuregister


 • Lehel "Tugiteenused" (Joonis 7) kuvatakse õppijale pakutavate tugiteenuste sissekandeid.
Joonis 7 Õppija andmete vaatamine (tugiteenused)