Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Õppetoetuste tingimused

Käesolevas peatükis käsitletakse administratiivse kasutaja võimalusi õppetoetuste tingimuste haldamisel: tingimuste koostamine, õppetoetuste otsimine ja muutmine. Õppetoetuste haldamine toimub menüüpunktis „Seaded“ → „Õppetoetused“.


Õppetoetuste liigid:

 • Eritoetus
 • Põhitoetus
 • Sõidutoetus


Uue õppetoetuse lisamiseks tuleb:

 1. Menüüpunktis „Seaded“ → „Õppetoetused“ avanenud otsinguvormil vajutada nupule „Lisa uus“.
  Joonis 1 Õppetoetuse otsinguvorm
 2. Süsteem kuvab õppetoetuse koostamise vormi, kus kõigepealt tuleb valida õppetoetuse liik.
  Joonis 2 Õppetoetuse liigi valimine
 3. Süsteem kuvab vastavalt valitud õppetoetuse liigile toetuse määramise tingimuste koostamise vormi. Näiteks põhitoetuse korral avaneb vorm:
  Õppetoetuse koostamise vorm 1.png
  Joonis 3 Õppetoetuse koostamise vorm
 4. Täita (vähemalt) kõik kohustuslikud väljad.
  • Välja „Õppekava“ valikus kuvatakse kõik õppekavad, mis ei ole suletud.
  • Kui on täidetud kuupäeva vahemikus „Immatrikuleerimise vahemik“, siis saavad toetust taotleda ainult selle kuupäeva vahemikus immatrikuleeritud õppijad.
  • Kui on valitud märkeruut „Vajab rühmajuhataja kinnitust“, siis kuvatakse õppija taotlus ka õppija rühmajuhatajale. Rühmajuhataja saab kinnitada ja tühistada õppija taotluse.
  • Õppetoetusel „Eritoetus“ saab valida märkeruutu „Kuvada taotlemisel perekonna sissetuleku sektsiooni“. Kui märkeruut on valitud, siis saab õppija lisada taotlusele pereliikmeid ning nende sissetulekuid.
  • Väljal „Komisjon“ saab valida õppetoetuse komisjoni. Komisjon peab olema eelnevalt lisatud „Seaded“ → „Õppetoet/Stip komisjonid“. Kusjuures taotlusel komisjoni alguskuupäev peab olema väiksem võrdne taotlemise perioodi viimasest kuupäevast ja komisjoni lõppkuupäev peab olema suurem võrdne taotlemise perioodi viimasest kuupäevast, komisjon on seotud vähemalt ühe toetuse taotlusel märgitud õppekavaga või mitte ühegi õppekavaga. Kui komisjoni liikmeks on õpetaja ja tal on õppetoetuste vaatamise õigus, siis ta näeb sarnaselt administratiivsele töötajale õppija esitatud vastavat liiki õppetoetuse taotlusi, kuid aktsepteerida/tagasi lükata ei saa.
  • Kui on täidetud väli „Prioriteet“, siis sellele vastav kriteerium salvestatakse õppija taotlusel. Ka siis, kui kriteerium (näiteks väli „Puudumiste arv“ või „Õppekava täidetuse protsent“) on täitmata. Keskmise hinde korral, kui väli „Keskmine hinne“/“Eelmise perioodi keskmine hinne“ on täitmata, kuid on täidetud „Prioriteet“, siis selleks et taotlusel süsteem salvestaks õppija keskmise hinde, peab olema valitud vähemalt üks märkeruut „Arvesta järgmised tulemused“, kuna vastasel juhul ei tea süsteem, mille järgi keskmist hinnet arvutada.


Vormiosa „Üldised taotluse kriteeriumid“

 • Väli „Keskmine hinne“ näitab, mis peab olema õppija minimaalne keskmine hinne taotluse esitamisel. Keskmine hinne arvutatakse üle kogu õppeaja.
  • Kui on sisestatud ainult hinne, aga pole valitud ühtegi märkeruutu "Arvesta järgmised tulemused" (või vastupidi), siis tulemuste päringut ei tehta ja õppijale taotlemisel keskmist hinnet ei kuvata (-).
  • Keskmise hinde arvutamisel arvestatakse:
   • Ainult numbrilisi hindeid („1“, „2“, „3“, „4“, „5“), kui näiteks VÕTA-ga on üle kantud moodul hindega "A", siis seda keskmise hinde arvutamisel ei arvestata.
   • Perioodis arvestatakse õppija kõiki tulemusi/hindeid, mis õppija on õppeasutuses saanud.
   • Päeviku sissekannete korral, kui sissekanne on tehtud ja sellel hinne puudub, siis arvestatakse seda kui võlgnevust. Seda arvestatakse ka tuleviku kuupäevade korral.
   • Mooduli hinde puudumisel seda moodulit keskmise hinde arvutamisel ei arvestata.
   • NB! Kui kool soovib, et taotlusi saaks esitada ka need õppijad, kellel on hinneteks ainult „A“-d/„MA“-d (või hinded puuduvad üldse), siis tuleb väljale „Keskmine hinne“ sisestada „0“ või jätta väli tühjaks.
    • Kui on valitud mõni märkeruut „Arvesta järgmised tulemused“ ja väljal "Keskmine hinne" väärtus on suurem kui "0", siis need õppijad kellel on hinneteks ainult „A“-d/„MA“-d (või hinded puuduvad üldse), ei saa taotlust esitada (taotluse esitamisel kuvatakse teade „Keskmine hinne ei vasta tingimustele“).
    • Kui väljale „Keskmine hinne“ sisestada „0“, siis õppija keskmine hinne nö salvestatakse ja õppetoetuse taotluste vormil (Joonis X), vajutades nupule "Uuenda tulemused", kuvatakse õppija keskmine hinne. Kui aga „Keskmine hinne“ jätta tühjaks, siis õppetoetuse taotluste vormil nupule "Uuenda tulemused" vajutades keskmist hinnet ei kuvata, kuvatakse „-“.
    • Samas kui õppija hinneteks on ainult „A“ või „MA“, siis kuvatakse nupule "uuenda tulemused" vajutades „-“, kuna keskmist hinnet arvutatakse ainult numbriliste hinnete järgi.


Vormiosa „Eelmise perioodi kriteeriumid“

 • Väli „Eelmise perioodi keskmine hinne“ näitab, mis peab olema õppija minimaalne keskmine hinne taotluse esitamisel. Kui on sisestatud ainult hinne, aga pole valitud ühtegi märkeruutu „Arvesta järgmised tulemused“ (või vastupidi), siis tulemuste päringut ei tehta ja õppijale taotlemisel keskmist hinnet ei kuvata (-).
  • Keskmise hinde arvutamisel arvestatakse:
   • ainult numbrilisi hindeid („1“, „2“, „3“, „4“, „5“), kui näiteks VÕTA-ga on üle kantud moodul hindega "A", siis seda keskmise hinde arvutamisel ei arvestata.
 • Kuupäeva vahemikku väljadel "Saadud tulemused lähevad arvesse ajavahemikus".
  • Kui kuupäevad ei ole valitud, siis arvestatakse õppija kõiki tulemusi/hindeid, mis õppija on õppeasutuses saanud.
  • Kui kuupäeva vahemik on täidetud siis:
   • VÕTA korral keskmise hinde arvutamisel kontrollitakse ülekantava VÕTA mooduli sooritamise kuupäeva. Kui sooritamise kuupäev puudub, siis arvestatakse VÕTA kinnitamise kuupäeva.
   • Mooduli hinde korral arvestatakse hinde sisestamise kuupäeva.
  • Päeviku sissekande korral arvestatakse sissekande kuupäeva. Kui on täidetud kuupäevad "Saadud tulemused lähevad arvesse ajavahemikus", siis sissekandeid, millel puudub sissekande kuupäev hinde arvutamisel ei arvestata.
  • Päeviku sissekannete korral, kui sissekanne on tehtud ja sellel hinne puudub, siis arvestatakse seda kui võlgnevust.
  • Mooduli hinde puudumisel seda moodulit keskmise hinde arvutamisel ei arvestata.
  • NB! Kui kool soovib, et taotlusi saaks esitada ka need õppijad, kellel on hinneteks ainult „A“-d/„MA“-d (või hinded puuduvad üldse), siis tuleb väljale „Eelmise perioodi keskmine hinne“ sisestada „0“ või jätta väli tühjaks.
   • Kui on valitud mõni märkeruut „Arvesta järgmised tulemused“ ja väljal „Eelmise perioodi keskmine hinne“ väärtus on suurem kui „0“, siis need õppijad kellel on hinneteks ainult „A“-d/„MA“-d (või hinded puuduvad üldse), ei saa taotlust esitada (taotluse esitamisel kuvatakse teade „Eelmise perioodi keskmine hinne ei vasta tingimustele“).
   • Kui väljale „Eelmise perioodi keskmine hinne“ sisestada „0“, siis õppija keskmine hinne nö salvestatakse ja õppetoetuse taotluste vormil (Joonis X), vajutades nupule "Uuenda tulemused", kuvatakse õppija keskmine hinne. Kui aga „Eelmise perioodi keskmine hinne“ jätta tühjaks, siis õppetoetuse taotluste vormil nupule "Uuenda tulemused" vajutades keskmist hinnet ei kuvata, kuvatakse „-“. Samas, kui õppija hinneteks on ainult „A“ või „MA“, siis kuvatakse nupule „Uuenda tulemused“ vajutades „-“, kuna keskmist hinnet arvutatakse ainult numbriliste hinnete järgi.
 • Kuupäevad väljadel "Saadud tulemused lähevad arvesse ajavahemikus" – sisestatakse kuupäevad, mis määravad „eelmise perioodi“ - kui kuupäevad ei ole valitud, siis arvestatakse õppija kõiki tulemusi/hindeid, mis õppija on õppeasutuses saanud.
 • Väli „Õppekava täidetuse protsent“ – täidetuse protsendi arvutamisel kontrollitakse:
  1. mis on valitud märkeruutude "Arvesta järgmised tulemused:" valikus (näiteks kui on valitud märkeruut „õpiväljund“, „VÕTA“, siis arvestatakse ainult VÕTA ja sissekande „õpiväljund“ tulemusi. Kui on valitud kõik märkeruudud, siis arvestatakse VÕTA hindeid, mooduli hindeid ja neid sissekannete hindeid, millega seotud moodulil ei ole hinnet).
  2. kuupäeva vahemikku väljadel "Saadud tulemused lähevad arvesse ajavahemikus" (kui kuupäevad ei ole valitud, siis arvestatakse õppija kõiki tulemusi/hindeid, mis õppija on õppeasutuses saanud. Kui kuupäeva väli on täitmata, siis võetakse arvesse kõik õppija olemasolevad tulemused/hinded).
  • Õppekava täidetuse arvutamiseks liidetakse kriteeriumidele vastavad tulemused/hinded ja sissekanded. Positiivsete hinnete arv jagatakse kogu hinnete ja sissekannete arvuga ning korrutatakse 100ga. Näiteks, kui on valitud „Arvesta järgmised tulemused:“ märkeruut „Mooduli hinne“ ja õppija mooduli hinded on „MA“, „2“, „5“ ja „A“. Siis liidetakse positiivse hinnete arv kokku (2, 5, A = 3 positiivset hinnet), jagatakse kogu hinnete arvuga (4 hinnet kokku) ning korrutatakse 100ga. so 3 / 4 * 100 = 75% on õppkava täidetus.
  • Moodul on võlgnevusega, kui ta on hinnatud negatiivsele tulemusele. Kui moodul ei ole üldse hinnatud, siis see ei ole võlgnevus ja protsendi arvutamisel ei arvestata.
  • Päeviku sissekannete korral, kui sissekanne on tehtud ja sellel hinne puudub, siis arvestatakse seda kui võlgnevust. Kui on täidetud kuupäevad "Saadud tulemused lähevad arvesse ajavahemikus", siis sissekandeid, millel puudub sissekande kuupäev ei arvestata.
 • Väli „Puudumiste arv“ näitab mitu põhjuseta puudumist tohib õppijal olla selleks, et vastavat õppetoetust taotleda. Kui on lisaks täidetud kuupäeva väljad „Saadud tulemused lähevad arvesse ajavahemikus“, siis kontrollitakse ainult sisestatud kuupäeva vahemikus olevaid põhjuseta puudumisi.
 • Kui märkeruut "Võlgnevustega õppijal taotlemine lubatud"
  • ei ole valitud, siis kontrollitakse nende õpitulemuste võlgnevusi, mis on valitud märkeruutude "Arvesta järgmised tulemused:" valikus (näiteks kui on valitud märkeruut „õpiväljund“, „VÕTA“, siis arvestatakse ainult VÕTA sissekandeid ja „õpiväljund“ tulemusi. Kui on valitud kõik märkeruudud, siis arvestatakse: VÕTA hindeid, mooduli hindeid, päeviku sissekannete hindeid, millega seotud moodulil ei ole hinnet (päeviku sissekannete tulemuste kontrollimiseks peab olema valitud kas märkeruut „Õpiväljund“, „Perioodi hinne“, „Päeviku lõpptulemus“ või „Hindamine“). Arvestatakse ka kuupäeva vahemikku väljadel "Saadud tulemused lähevad arvesse ajavahemikus" (kui kuupäevad ei ole valitud, siis arvestatakse kõiki tulemusi).
  • on valitud, siis salvestamisel kontrolli ei toimu ja taotleda saab toetust ka võlgnevusega õppija.
 • Moodul on võlgnevusega, kui ta on hinnatud negatiivsele tulemusele. Kui moodul ei ole üldse hinnatud, siis see ei ole võlgnevus.
 • Päeviku sissekannete korral, kui sissekanne on tehtud ja sellel hinne puudub, siis arvestatakse seda kui võlgnevust. Kui on täidetud kuupäevad "Saadud tulemused lähevad arvesse ajavahemikus", siis sissekandeid, millel puudub sissekande kuupäev ei arvestata.


5) Vajutada nupule „Salvesta“.

6) Salvestatud tingimuste koostamise vormile kuvatakse lisaks nupud „Avalikusta õppijale“ ja „Kustuta“. Õppetoetusele omistatakse staatuseks „Sisestamisel“. „Sisestamisel“ staatuses toetust õppijale taotlemiseks ei kuvata. Õppetoetuse avalikustamiseks õppijatele tuleb vajutada nupule „Avalikusta õppijatele“.


Olemasoleva õppetoetuse otsimiseks (ja vaatamiseks) tuleb:

 1. Täita menüüpunktile „Õppetoetused“ vajutamisel avanenud vormil vajalikud otsingufiltrid ja vajutada nupule „Otsi“.
 2. Süsteem kuvab tabelis otsingufiltritele vastavad kirjed.
 3. Vajutades otsingutabeli tulemuste veerus „Nimetus“ linki, kuvatakse taotluse tingimusete vaatamise vorm.


Olemasoleva õppetoetuse muutmiseks tuleb:

 1. Vajutada menüüpunktile „Õppetoetused“ vajutamisel avanenud vormil otsingutulemuste tabelis õppetoetuse real olevale lingile „Muuda“. Kui õppetoetus on staatuses „Avalik“, siis kuvatakse teade „Õppetoetus on avalikustatud, kas oled kindel, et soovid seda muuta?“ ning valikud „Jah“ ja „Ei“. Vajutades „Jah“, saab muuta õppetoetuse andmeid.
 2. Avaneb õppetoetuse vaatamise vorm kasutaja poolt eelnevalt täidetud andmetega.
 3. Andmete muutmise järel vajutada nuppu „Salvest“.


Hea teada:

 • Kustutada saab ainult „Sisestamisel“ staatuses õppetoetuse tingimusi. Staatuses „Avalik“ saab tingimusi ainult muuta.
 • Õppijale kuvatakse need avalikustatud õppetoetused, mis seotud õppija õppekava ja kooliga, ning millel taotlemise periood puudub või kehtib.
 • Vormiosas „Üldised taotluse kriteeriumid“ ja „Eelmise perioodi kriteeriumid“ vastava märkeruudu valimisel arvestatakse õppija tulemusi järgnevate liikide kaupa:
  • märkeruut „Õpiväljund“ – arvestatakse päeviku sissekandeid liigiga „Õpiväljund“.
  • märkeruut „Perioodi hinne“ – arvestatakse päeviku sissekandeid liigiga „Perioodi hinne“.
  • märkeruut „Päeviku lõpptulemus“ – arvestatakse päeviku sissekandeid liigiga „Lõpptulemus“.
  • märkeruut „Mooduli hinne (ei arvestata perioodi, ÕV, hindamist, lõpptulemust)“ – arvestatakse õppija mooduli hindeid. Kui lisaks mooduli hinde märkeruudule on valitud märkeruut „Õpiväljund“, „Perioodi hinne“, „Päeviku lõpptulemus“ ja/või „Hindamine“, siis arvestatakse nende päeviku sissekannete tulemusi, millega seotud moodulil ei ole hinnet.
  • märkeruut „VÕTA“ – arvestatakse VÕTA-ga üle kantud mooduli hindeid.
  • märkeruut „Hindamine“ – arvestatakse päeviku sissekandeid liigiga „Hindamine“.