Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Õppetoetuste taotlused

Käesolevas peatükis käsitletakse rühmajuhataja (õpetaja kasutajaroll) võimalusi õppetoetuste taotluste haldamisel: otsimisel ja staatuste määramisel.


Õpetajale kuvatakse järgmised õppetoetuste avaldused:

 • Kui õpetaja on rühmajuhataja, näeb ta õpperühma(de)ga seotud taotlusi ning saab neid aktsepteerida kui ka tagasi lükata. Aktsepteerimiseks või tagasi lükkamiseks saab õpetaja valida (märkeruudust) ainult neid taotlusi, kus administratiivne töötaja on märkinud õppetoetuse tingimuste sisestamisel märkeruudu „Vajab rühmajuhataja kinnitamist“.
 • Kui õppetoetuste tingimuste koostamisel on lisatud õppetoetusele komisjon, siis õpetaja, kes on komisjoni liikmeks ja tal on õppetoetuste vaatamise õigus, näeb vastavat liiki õppija esitatud õppetoetuse taotlusi, kuid aktsepteerida ega tagasi lükata neid ei saa.


Õppetoetuste taotluste haldamine toimub menüüpunktis „Õppetoetuste taotlused“. Õppetoetuste otsimiseks ja staatuste määramiseks tuleb:

 1. Menüüpunktist „Õppetoetuste taotlused“ avanenud vormil (Joonis 1) täita vajalikud otsingufiltrid ning vajutada nupule „Otsi“.
  • Väljal „Õppekavad“ saab otsida ainult neid õpetaja õpperühmaga seotud õppekavasid, mis ei ole suletud.
   Joonis 1 Õppetoetuse taotluste otsing
 2. Süsteem koostab ja kuvab taotluste pingerea (Joonis 2). Pingerida kuvatakse vaid siis, kui on õppetoetuse tingimuste koostamisel lisatud õppetoetuse kohtade arv.
  • Kui õppetoetuse taotluse esitamisel on väljale „Arveldusarve konto omaniku isikukood“ sisestatud isikukood, mis erineb õppija isikukoodist (või isikukood ei ole sisestatud), siis kuvatakse selle taotluse rida punase värviga. See ei takista toetuse saamist ning õppetoetuse taotluse staatuse muutmist.
   Joonis 2 Õppetoetuse taotluste otsing ja otsingutulemused (põhitoetus)
 3. Valida soovitud märkeruudud, milliste taotluste staatuseid muuta. Õpetaja saab valida ainult neid taotlusi (märkeruutusid), millel administratiivne töötaja on märkinud õppetoetuse tingimuste sisestamisel märkeruudu „Vajab rühmajuhataja kinnitamist“. Kui õppetoetus on seotud juba käskkirjaga, siis märkeruutu ei kuvata üldse. Esitatud taotluste nimekirjas kuvatakse taotluste vahele punane joon, mis eraldab taotlused pingereas (ülalpool pingerida kuvatakse nii mitu taotlust, kui toetuse tingimuste koostamisel on kohtade arvuks märgitud ja allpool ülejäänud). Pingerida koostatakse ainult põhitoetuse korral. Taotlusi on võimalik kinnitada (nupp „Kinnita“), tühistada (nupp „Tühista“) ja tagasi lükata (nupp „Ei kinnita“).
  • Õppija keskmine hinne ja õppekava täidetuse protsent on arvutatud vastavalt sellele, kuidas on administratiivne töötaja sisestanud õppetoetuse tingimuste andmed. Toetuse tingimuste muutmisel ning administratiivse töötaja poolt andmete uuendamisel võivad keskmine hinne ja õppekava täidetuse protsent muutuda.
 4. Vajutada soovitud nupule.
  • Kui vajutati nupule „Tühista“, siis avaneb põhjuse sisestamise vorm (Joonis 3). Kasutaja sisestab põhjuse ja vajutab nupule „Tühista“. Tühistatud taotlust saab õppija muuta ja uuesti esitada.
   Joonis 3 Õppetoetuse tühistamise põhjuse sisestamise vorm


Olemasoleva õppetoetuse taotluse vaatamiseks tuleb:

 1. Eelnevalt kirjeldatud otsinguvormil (Joonis 4) vajutada veerus „Õppetoetuse nimetus“ oleval lingil.
 2. Avaneb vastava õppetoetuse vaatamise vorm. Vormil näeb õppija poolt taotlusele lisatud andmeid, sh lisatud faile.
  Joonis 4 Õppetoetuse andmete vaatamine


Hea teada:

 • Kui väljale „Õppetoetuse liik“ valiti „Põhitoetus“, siis on väli „Õppekava“ kohustuslik.
 • Veerg „Rühmajuh. kinnitus“ näitab, kas rühmajuhataja on õppija taotluse kinnitanud või mitte. Kuvatakse järgmised võimalikud staatused:
  • „Vajab kinnitamist“ – taotluse tingimustes on märge märkeruudus "Vajab rühmajuhataja kinnitamist" ja rühmajuhataja ei ole veel taotlusega tegelenud;
  • „Kinnitatud“ – taotluse tingimustes on märge märkeruudus "Vajab rühmajuhataja kinnitamist" ja rühmajuhataja on vajutanud nuppu "Kinnita";
  • „Kinnitamata“ – taotluse tingimustes on märge märkeruudus "Vajab rühmajuhataja kinnitamist" ja rühmajuhataja on vajutanud nuppu "Ei kinnita";
  • „-“ – taotluse tingimustes ei ole märget märkeruudus "Vajab rühmajuhataja kinnitamist".
 • Liikudes hiirega taotluste nimekirjas välja „Staatus“ peale, mille väärtuseks on „Tühistatud“ või „Tagasi lükatud“, siis kuvatakse eelnevalt lisatud põhjus.