Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Õppetoetused

Kutseõppes on õppijal võimalik õppeinfosüsteemi kaudu taotleda põhitoetust, eritoetust ja sõidukulude hüvitamist. Õppetoetusi haldab administratiivne töötaja.


Protsessi lühikirjeldus:

 1. Administratiivne töötaja koostab õppetoetuse, lisab sellele tingimused ja avalikustab õppetoetuse õppijatele.
 2. Õppijad, kes vastavad õppetoetuse taotlemise tingimustele, saavad õppetoetust taotleda. Vastavalt toetusele täidab õppija vajalikud väljad ja esitab taotluse.
 3. Administratiivne töötaja näeb taotluste pingeridasid ja saab määrata taotluste staatuseid, mida õppijad näevad enda taotluste juures.
 4. Administratiivne töötaja koostab õppetoetuse määramise käskkirja, kuhu lisatakse kõik õppijad, kellel on õppetoetuse taotluse staatuseks määratud „Aktsepteeritud“.


Õppetoetuse staatused:

 • „Sisestamisel“ – administratiivne töötaja on õppetoetuse loomisel vajutanud nupule „Salvesta“;
 • „Avalik“ – administratiivne töötaja on vajutanud nupule „Avalikusta õppijatele“, õppetoetus kuvatakse lisaks administraatorile ka õppija vaates.


Taotluste staatused:

 • „Koostamisel“ – õppija on taotluse koostamisel vajutanud nupule „Salvesta“ ja taotluse real kuvatakse linki „Muuda“, õppija saab taotluse andmeid muuta, administratiivsele töötajale taotlust ei kuvata;
 • „Esitatud“ – õppija on taotluse esitanud, taotlus kuvatakse administratiivse töötaja vaates; administratiivne töötaja ei ole sellele staatust määranud;
 • „Aktsepteeritud“ – administratiivne töötaja on aktsepteerinud õppija taotluse;
 • „Tühistatud“ – administratiivne töötaja või rühmajuhataja on taotluse tühistanud, õppijal on võimalus taotlust muuta ja uuesti esitada;
 • „Tagasi lükatud“ – administratiivne töötaja on taotluse tagasi lükanud, õppija ei saa taotlust muuta ega uuesti esitada, taotlus paigutatakse pingerea lõppu.


Hea teada:

 • Kui väljale „Õppetoetuse liik“ valiti „Põhitoetus“, siis on väli „Õppekava“ kohustuslik.
 • Veerg „Rühmajuh. kinnitus“ näitab, kas rühmajuhataja on õppija taotluse kinnitanud või mitte. Kuvatakse järgmised võimalikud staatused:
  • „Vajab kinnitamist“ – taotluse tingimustes on märge märkeruudus "Vajab rühmajuhataja kinnitamist" ja rühmajuhataja ei ole veel taotlusega tegelenud;
  • „Kinnitatud“ – taotluse tingimustes on märge märkeruudus "Vajab rühmajuhataja kinnitamist" ja rühmajuhataja on vajutanud nuppu "Kinnita";
  • „Kinnitamata“ – taotluse tingimustes on märge märkeruudus "Vajab rühmajuhataja kinnitamist" ja rühmajuhataja on vajutanud nuppu "Ei kinnita";
  • „-“ – taotluse tingimustes ei ole märget märkeruudus "Vajab rühmajuhataja kinnitamist".
 • Liikudes hiirega taotluste nimekirjas välja „Staatus“ peale, mille väärtuseks on „Tühistatud“ või „Tagasi lükatud“, siis kuvatakse eelnevalt lisatud põhjus. „Tühistatud“ staatuse korral on õppijal võimalus taotlust muuta ja uuesti esitada. „Tagasi lükatud“ staatuse korral õppija taotlust muuta ei saa.
 • Kui õppetoetuste taotluste otsingutulemustes vajutada nupule „Kontrolli andmeid“ või „Uuenda tulemused“ ning otsingutulemustes olevad kõik taotlused on lisatud käskkirjale, siis kuvatakse teade „Käskkirjale kandmata taotlusi ei leitud“ ning andmeid ei kontrollita/uuendata.
 • Võimalikud tingimusetele mittevastamise põhjused:
  • "Õppija on akadeemilisel puhkusel"
  • "Õppija ei kuulu ühtegi õpperühma"
  • "Õppeaasta õppija õpperühmas ei vasta tingimustele"
  • "Õppekoormus ei vasta tingimustele"
  • "Õppevorm ei vasta tingimustele"
  • "Õppekava ei vasta tingimustele"
  • "Immatrikuleerimise vahemik toetuse tingimustes ei vasta õppija immatrikuleerimise kuupäevale"
  • "Eeldatav nominaalaja lõpp ei vasta tingimustele" – kuvatakse õppetoetuse „Põhitoetus“ korral, kui õppija eeldatav nominaalaja lõpp on minevikus.
  • "Võlgnevustega õppijal taotlemine ei ole lubatud"
  • "Keskmine hinne ei vasta tingimustele" – kuvatakse ka siis, kui tingimuste koostamisel on lisatud keskmine hinne, aga ei ole valitud ühtegi märkeruutu „Arvesta järgmised tulemused:“.
  • "Eelmise perioodi keskmine hinne ei vasta tingimustele" – kuvatakse ka siis, kui tingimuste koostamisel on lisatud eelmise perioodi keskmine hinne, aga ei ole valitud ühtegi märkeruutu „Arvesta järgmised tulemused:“.
  • "Õppekava täidetus ei vasta tingimustele"
  • "Puudumiste arv ei vasta tingimustele"
  • "Õppijal on akadeemilisele puhkusele lubamise käskkiri staatusega 'Koostamisel' või 'Kinnitamisel'"
  • "Õppijal on eksmatrikuleerimise käskkiri staatusega 'Koostamisel' või 'Kinnitamisel'"


Õppetoetustega seotud teemad: