Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Õppetoetuse taotluste vaatamine

Olemasoleva õppetoetuse taotluse vaatamiseks tuleb:

 1. Õppetoetuse taotluse otsinguvormil (Joonis 1) vajutada veerus „Õppetoetuse nimetus“ oleval lingil.
  Joonis 1 Õppetoetuse taotluste otsinguvorm
 2. Avaneb vastava õppetoetuse vaatamise vorm (Joonis 2). Vormil näeb õppija poolt taotlusele lisatud andmeid, sh lisatud faile. Kui taotlus ei ole veel aktsepteeritud, siis kuvatakse vormil ka nupp „Aktsepteeri“, millega saab aktsepteerida õppetoetuse taotlus.
Joonis 2 Õppetoetuse taotluse vaatamine


Komisjoni otsust saab lisada nendele taotlustele, mis:

 • on staatuses „Aktsepteeritud“ või „Tagasi lükatud“
 • ei ole lisatud vastava õppetoetusega seotud käskkirjale „Stipendiumi/õppetoetuse määramine“, mille staatus on „Koostamisel“, „Kinnitamisel“ või „Kinnitatud“ (va see õppija kelle kohta on tehtud käskkirja „Stipendiumi/õppetoetuse määramine“ tühistamine)


Komisjoni otsuse lisamiseks tuleb:

 1. Valida õppetoetuste otsinguvormil õppetoetuse taotlused, millele soovitakse komisjoni otsust lisada, vajutades soovitud taotluse ees märkeruudule ning seejärel nupule „Komisjoni otsus“.
  • Kui kasutaja ei vali ühtegi taotlust, siis nupule „komisjoni otsus“ vajutades kuvatakse teade „Ühtegi õppijat ei ole valitud, valida tuleb vähemalt üks õppija“)
  • Kui valitud taotlustest on vähemalt üks selline, millele ei saa komisjoni otsust lisada, kuvatakse teade „Taotlusele ei saa luua otsust“ ning kasutajale jääb avatuks õppetoetuse taotluste otsinguvorm.
 2. Avaneb komisjoni otsuse lisamise vorm (Joonis 3).
  • Väljal „Komisjon“ saab valida komisjone, mis on hetkel kehtiv või õppetoetuse tingimustel valitud
   Joonis 3 Komisjoni otsuse lisamise vorm
 3. Täita vähemalt kõik kohustuslikud väljad ning vajutada nupule „Otsusta“.
 4. Süsteem salvestab otsuse andmed ning kasutaja suunatakse tagasi õppetoetuste taotluste otsingu vormile. Otsingutulemuste veerus „Otsus“ kuvatakse kuupäev selle taotluse juures, millele lisati otsus. Kuupäevale vajutades avaneb otsuse vaatamise vorm (Joonis 4).
  • Lisatud otsust on võimalik kustutada vajutades otsuse vaatamise vormil nupule „Kustuta“. Otsust on võimalik kustutada, kui otsusega seotud taotlused ei ole veel käskkirjaga seotud. Kui vähemalt üks otsusega seotud taotlustest on käskkirjale lisatud, siis otsust kustutada ei saa, kuid saab lisada uue otsuse teistele taotlustele.
   Joonis 4 Komisjoni otsuse vaatamise vorm
 5. „Seaded“ → „Õppetoet/Stip komisjonid“ kuvatakse konkreetse komisjoni vaatamise vormil, millised otsused on tehtud ja milliste taotlustega on need seotud.


Hea teada:

 • Kui väljale „Õppetoetuse liik“ valiti „Põhitoetus“, siis on väli „Õppekava“ kohustuslik.
 • Veerg „Rühmajuh. kinnitus“ näitab, kas rühmajuhataja on õppija taotluse kinnitanud või mitte. Kuvatakse järgmised võimalikud staatused:
  • „Vajab kinnitamist“ – taotluse tingimustes on märge märkeruudus "Vajab rühmajuhataja kinnitamist" ja rühmajuhataja ei ole veel taotlusega tegelenud;
  • „Kinnitatud“ – taotluse tingimustes on märge märkeruudus "Vajab rühmajuhataja kinnitamist" ja rühmajuhataja on vajutanud nuppu "Kinnita";
  • „Kinnitamata“ – taotluse tingimustes on märge märkeruudus "Vajab rühmajuhataja kinnitamist" ja rühmajuhataja on vajutanud nuppu "Ei kinnita";
  • „-“ – taotluse tingimustes ei ole märget märkeruudus "Vajab rühmajuhataja kinnitamist".
 • Liikudes hiirega taotluste nimekirjas välja „Staatus“ peale, mille väärtuseks on „Tühistatud“ või „Tagasi lükatud“, siis kuvatakse eelnevalt lisatud põhjus. „Tühistatud“ staatuse korral on õppijal võimalus taotlust muuta ja uuesti esitada. „Tagasi lükatud“ staatuse korral õppija taotlust muuta ei saa.
 • Kui õppetoetuste taotluste otsingutulemustes vajutada nupule „Kontrolli andmeid“ või „Uuenda tulemused“ ning otsingutulemustes olevad kõik taotlused on lisatud käskkirjale, siis kuvatakse teade „Käskkirjale kandmata taotlusi ei leitud“ ning andmeid ei kontrollita/uuendata.
 • Võimalikud tingimusetele mittevastamise põhjused:
  • "Õppija on akadeemilisel puhkusel"
  • "Õppija ei kuulu ühtegi õpperühma"
  • "Õppeaasta õppija õpperühmas ei vasta tingimustele"
  • "Õppekoormus ei vasta tingimustele"
  • "Õppevorm ei vasta tingimustele"
  • "Õppekava ei vasta tingimustele"
  • "Immatrikuleerimise vahemik toetuse tingimustes ei vasta õppija immatrikuleerimise kuupäevale"
  • "Eeldatav nominaalaja lõpp ei vasta tingimustele" – kuvatakse õppetoetuse „Põhitoetus“ korral, kui õppija eeldatav nominaalaja lõpp on minevikus.
  • "Võlgnevustega õppijal taotlemine ei ole lubatud"
  • "Keskmine hinne ei vasta tingimustele" – kuvatakse ka siis, kui tingimuste koostamisel on lisatud keskmine hinne, aga ei ole valitud ühtegi märkeruutu „Arvesta järgmised tulemused:“.
  • "Eelmise perioodi keskmine hinne ei vasta tingimustele" – kuvatakse ka siis, kui tingimuste koostamisel on lisatud eelmise perioodi keskmine hinne, aga ei ole valitud ühtegi märkeruutu „Arvesta järgmised tulemused:“.
  • "Õppekava täidetus ei vasta tingimustele"
  • "Puudumiste arv ei vasta tingimustele"
  • "Õppijal on akadeemilisele puhkusele lubamise käskkiri staatusega 'Koostamisel' või 'Kinnitamisel'"
  • "Õppijal on eksmatrikuleerimise käskkiri staatusega 'Koostamisel' või 'Kinnitamisel'"