Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Õppetoetus - käskkirjad

Õppetoetuse määramise ja maksmise lõpetamise kohta koostatakse käskkirjad. Käskkirjade haldamine on täpsemalt kirjeldatud lehel Käskkirjad. Käskkirjade loomine toimub menüüpunktis „Dokumendid“ → „Käskkirjad“.


Õppetoetuse määramise käskkirja saab teha ainult õppijatele, kes vastavad järgmistele tingimustele:

 • On aktiivsed
 • Õppija on esitanud taotluse õppetoetuse saamiseks ja selle staatuseks on märgitud „Aktsepteeritud“
 • Õppija kohta ei leidu ühtegi käskkirja liigiga „Eksmatrikuleerimine“ või „Akadeemilisele puhkusele lubamine“ staatusega „Kinnitatud“.


Käskkirja koostamiseks tuleb:

 1. Menüüpunktist „Dokumendid“ → „Käskkirjad“ vajutada nupule „Koosta käskkiri“ ning valida käskkirja liigiks „Stipendiumi/õppetoetuse määramine“
 2. Kasutajale kuvatakse lisaks väli „Stipendiumi/õppetoetuse liik*“, millest tuleb valida õppetoetuse liik („Eritoetus“, „Põhitoetus“ või „Sõidutoetus“).
 3. Vastavalt valitud liigile, kuvatakse (Joonis 1) tingimustele vastavate õppijate nimekiri ning nupp „Lisa käskkirjale“.
  Joonis 1 Õppijate lisamine käskkirjale
 4. Valida nimekirjast vähemalt üks õppija, vajutades õppija ees olevale märkeruudule ning seejärel vajutada nupule „Lisa käskkirjale“.
 5. Täita käskkirjal (Joonis 2) vähemalt kõik kohustuslikud andmed ning vajutada nupule „Salvesta“.
 6. Käskkirja kinnitamiseks vajutada nupule „Saada kinnitamisele“ või „Saada kinnitamisele ilma EKISeta“ ning seejärel nupule „Kinnita käskkiri“.
  Joonis 2 Käskkirja „Stipendiumi/õppetoetuse määramine“ koostamine


Õppijale, kelle kohta on kinnitatud käskkiri „Stipendiumi/õppetoetuse määramine“ (ning mis pole tühistatud), saab koostada sama liiki toetuse kohta käskkirja „Stipendiumi/õppetoetuse maksmise lõpetamine“. Näide (Joonis 3) õppetoetuse maksmise lõpetamise käskkirja vormist.

Joonis 3 Käskkirja „Stipendiumi/õppetoetuse maksmise lõpetamine“ koostamine