Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Õppetöögraafik

Õpetaja, õppija ja tema esindaja saavad vaadata õppeasutuse õpperühmade õppetöögraafikuid. Õppetöögraafiku koostab administratiivne töötaja.


Õppetöögraafiku vaatamiseks tuleb:

 1. Avada õppetöögraafiku vaatamise vorm (menüüpunkt „Õppetöögraafik“).
 2. Avanenud vormil (Joonis 1) kuvatakse väljad:
  • Õppeaasta – vaikimisi jooksev õppeaasta
  • Struktuuriüksus – kuvatakse kehtivad struktuuriüksused, mittemuudetav.
 3. Valides soovitud õppeaasta, kuvab süsteem kasutajale kõik valitud õppeaasta õppeperioodid (õppeperioodide all on nädala number, millel hiirega peale liikudes kuvatakse selle nädala kuupäevade vahemik) ja struktuuriüksuste kaupa õpperühmad. Kuvatakse ainult valitud õppeaastal kehtivad õpperühmad.
  • Märkeruudu „Kuva minu õppetöögraafik“ valimisel kuvatakse ainult kasutajaga seotud õpperühma õppetöögraafikut.
   Joonis 1 Õppetöögraafiku vaatamine


Hea teada

 • Kui õppetöögraafikus on õpperühmale sisestatud mõnele nädalale õppetöö liik, siis hiirega liikudes sellele nädalale kuvatakse selle sissekande kommentaar (kui kommentaar on lisatud).
 • Vormil kuvatakse lisaks nupud:
  • „Trüki pdf“ – võimaldab alla laadida õppetöögraafiku vormi andmeid koos värvide ja legendiga pdf faili formaadis.
  • „Excelisse“ – võimaldab alla laadida õppetöögraafiku vormi andmeid koos värvide ja legendiga xls faili formaadis.