Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Teated

Õpetaja saab saata teateid enda tunniplaaniga seotud õpperühma õppijatele, õppijatele kellele ta on määratud rühmajuhendajaks ja nende õppijate esindajatele.


Teate saatmiseks tuleb:

 1. Vajutada süsteemi päises olevale ümbriku ikoonile (Teated ikoon 1.png).
 2. Avaneb teate otsingu vorm (Joonis 1), kus saab vaadata saabunud teateid (kuvatakse vaikimisi vormi avamisel) vajutades otsingutulemuste tabelis veerus „Pealkiri“ oleval lingil või otsida saadetud teateid ning saata uut teadet.
  Joonis 1 Teate otsingu vorm
 3. Uue teate saatmiseks tuleb vajutada nupule „Saada teade“.
 4. Avaneb teate koostamise vorm (Joonis 2).
  Joonis 2 Teate koostamise vorm (õpetaja)
 5. Vormil sisestada teate pealkiri, teate sisu, sihtgrupp (õppija või lapsevanem), lisada teate saaja.
  • „Saaja nimi“ väljal sisestatud (autocomplete) nimi kuvatakse vormi allosas teate saajate nimekirjas.
  • „Päeviku õppijad“ väli kuvatakse siis, kui sihtgrupiks on valitud „Õppija“ ja välja „Otsingu liik“ väärtuseks on valitud „Päeviku järgi“. Väljalt saab valida õpetajaga seotud päevikuid. Valitud päevikuga seotud õppijate nimekiri kuvatakse tabelis „Teate saaja“.
  • „Päeviku õppijate lapsevanemad“ väli kuvatakse siis, kui sihtgrupiks on valitud „Lapsevanem“ ja välja „Otsingu liik“ väärtuseks on valitud „Päeviku järgi“. Väljalt saab valida õpetajaga seotud päevikuid. Valitud päevikuga seotud õppija esindajate/lapsevanemate nimekiri kuvatakse tabelis „Teate saaja“.
  • „Õpperühma õppijad“ väli kuvatakse siis, kui sihtgrupiks on valitud „Õppija“ ja välja „Otsingu liik“ väärtuseks on valitud „Õpperühma järgi“. Väljalt saab autocomplete otsinguga valida õpetaja tunniplaaniga seotud kehtivaid õpperühmasid ning õpperühmasid, milles õpetaja on rühmajuhataja. Valitud õpperühmaga seotud õppijate nimekiri kuvatakse tabelis „Teate saaja“.
  • „Õppijate lapsevanemad“ väli kuvatakse siis, kui sihtgrupiks on valitud „Lapsevanem“ ja välja „Otsingu liik“ väärtuseks on valitud „Õpperühma järgi“. Väljalt saab valida õpetaja tunniplaaniga seotud õpperühmasid ning õpperühmad, milles õpetaja on rühmajuhataja. Valitud õpperühmaga seotud õppijate esindajate/lapsevanemate nimekiri kuvatakse tabelis „Teate saaja“.

Teate saajate nimekirjast saab õppijaid kustutada vajutades õppija nime järel kustutamise ikooni. Kustutamise ikoon kuvatakse ainult nende õppija kirjete järel, kes on lisatud kasutades andmevälja ”Saaja nimi” otsingut.

 1. Seejärel vajutada nupule „Saada“.
 2. Teade saadetakse ning kuvatakse saajatele süsteemi avalehel ja teate otsingu vormil saabunud teadete nimekirjas.


Saabunud teatele vastamine:

Kasutaja saab vastata saabunud teatele, mis ei ole automaatteade, vaid mille saatja on süsteemi kasutaja:

 • vajutades avalehel saabunud teatele ning seejärel nupule „Vasta“.
 • vajutades teate otsingu vormil ühe teate nimele ning avanenud teate vaatamise vormil nupule „Vasta“.


Saabunud teatele vastamiseks tuleb

 1. Avada teatele vastamise vorm (Joonis 3).
  Joonis 3 Teatele vastamise vorm
 2. Muuta vajadusel teate pealkirja, lisada teate sisu ning vajutada nupule „Saada“.


Hea teada:

 • Kui teate saajaks valitakse õppija kellele on lisatud süsteemis esindaja, siis lisatakse teate saajate nimekirja hulka ka õppija esindaja(d).
 • Teateid saab saata ainult aktiivsetele õppijatele (kelle staatus on „Õpib“, „Akadeemilisel“ ja „Välisõppes“)
 • Kui kasutajale on saabunud uus teade, kuvatakse süsteemi päises oleval ümbrikul number, kui palju on saabunud uusi teateid. Kui avamata saabunud teateid on rohkem kui 9, siis kuvatakse ümbrikul number 9+.