Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Õpetaja planeeritud koormused

Õpetaja saab vaadata temale planeeritud koormuseid. Õpetaja koormused sisestab süsteemi administratiivne töötaja. Õpetaja koormuseid näeb menüüpunktis „Õppetöö“ → „Planeeritud koormused“.


Koormuse vaatamiseks tuleb:

 1. Navigeerida planeeritud koormuste otsingu vormile (Joonis 1).
  Joonis 1 Planeeritud koormuste otsing vorm


 1. Vajutada avanenud vormi otsingutulemustes õpetaja nime linki
 2. Avaneb õpetaja planeeritud koormuse vaatamise vorm (Joonis 2).
  • Märkeruut „kuva nädalad“ näitab kas õppeperioodide all tuleb kuvada nädalad või mitte.
  • Märkeruut „kuva mahtude jaotus“ näitab, kas iga päeviku ja kokku reas kuvatakse iga mahu jaotuse kohta eraldi read või ainult kokku read.
  • Vormil kuvatakse tabeli kujul veergudena õppeperioodid ja ridadena päeviku nimetused. Õppeperioodid on üksteisest eraldatud tumeda joonega.
  • Kui tunnijaotusplaanis on administratiivne töötaja lisanud õpetajale õpetaja täpsemad koormused (saab lisada juhul kui tunnijaotusplaanis on mooduli päevikuga seotud rohkem kui üks õpetaja ning igale õpetajale planeeritakse koormus eraldi), siis kuvatakse selle mooduli päeviku juures õpetaja täpsema koormuse planeeritud tunnid.
Planeeritud koormuse vaatamise vorm 1.png
Joonis 2 Planeeritud koormuse vaatamise vorm


Hea teada:

 • Õpetaja saab vaadata ainult enda planeeritud koormusi, kuvatakse ainult need päevikud, kus on tunnijaotusplaani koostamisel lisatud märge „on kasutatav“.
 • Kui õpetaja samas koolis on seotud ka kõrgharidusastmes õpetamisega, siis kuvatakse lisaks tabel, milles on õppeainete kaupa õpperühmad (kui see on olemas) ja õppeperioodid ning iga õppeaine ja rühma kohta selle mahu jaotused.