Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Õpetaja avaleht

Pärast õnnestunud sisselogimist avaneb õpetaja avaleht (Joonis 1), kus:

Joonis 1 Süsteemi avaleht (õpetaja)


Ülal päise paremas nurgas kuvatakse:

 • Sisselogitud kasutaja nimi.
 • Kasutajaroll koos kooli lühinimega (kui rolle on rohkem kui üks, avaneb rippmenüüna valik kõikidest selle kasutaja rollidest süsteemis).
 • Ümbriku ikoon teadete vaatamiseks/saatmiseks (vt Teated). Kui kasutajal on avamata kirju, kuvatakse ümbrikul avamata kirjade arv. Kui avamata kirju on kümme või enam, siis kuvatakse avamata kirjade arvu kujul Teadete ikoon.
 • Väljalogimise nupp Väljalogimise nupp.


Ülal päise vasakus nurgas kuvatakse:

 • Menüü ikoon Menüü ikoon, millele klõpsates saab menüüriba peita ja peidust välja tuua.
 • Õppeasutuse logo.


Vasakus ääres kuvatakse:

 • Süsteemi menüüpunktid.
 • Link „Esita avaldus õppija andmete nägemiseks“ – avaneb vorm, millel saab esitada avaldust õppija andmete nägemiseks (vt Avalduse esitamine õppija andmete nägemiseks).
 • Süsteemi kuvamise keel;
 • Link „Kratt“ – lingile vajutamisel avaneb uue brauseri aknas plagiaadituvastussüsteemi veebileht https://kratt.edu.ee/ .


Lehe keskel kuvatakse:

 • Teade aktsepteerimata õppijate puudumistõendite kohta ning nupp „Vaata“, mis suunab kasutaja puudumistõendi aktsepteerimise vormile (vt Puudumistõendi sisestamine ja muutmine).
 • Õpetajaga seotud päeviku kinnitamise teade „Teil on n kinnitamata päevikut!“. Teade, mitu päevikut jooksval õppeperioodil on kinnitamata, kuvatakse 2 nädalat enne päevikutesse märgitud lõppkuupäeva (päeviku täitmine ja kinnitamine on kirjeldatud lehel "Päevikud".
 • Teade „Teie õppijad on täna puudunud“ – teade kuvatakse rühmajuhatajale, kelle õpperühma õppijal on päevikus puudumine tänasel kuupäeval. Teate järel kuvatakse link „Vaata“, millel vajutades suunatakse kasutaja puudumiste vaatamise vormile, mis on kirjeldatud lehel "Õppija puudumiste põhjuse muutmine ilma puudumistõendita".
 • Õppeasutuses õpetaja kasutajarollile suunatud üldteated. Üldteated sisestatakse administratiivse töötaja poolt kindlas kasutajarollis kasutajale. Üldteated kuvatakse kasutaja avalehel teate sisestamisel määratud ajavahemiku jooksul.
 • Õpetajale saadetud ning lugemata teated. Vajutades teatele kuvatakse kasutajale teate sisu tekst (vt Teated).