Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Õppematerjalid

Administratiivne töötaja ja õpetaja saavad sisestada päevikule õppematerjale. Õppematerjale saab kuvada, kas kõigile õppeasutuse õppijatele või kindla päevikuga seotud õppijatele. Õpetaja saab vaadata õppematerjale, mis on avalikud või mis on seotud õpetajaga.


Õppematerjali sisestamiseks tuleb:

 1. Vajutada menüüpunktile „Õppetöö“ → „Õppematerjalid (kutse)“
 2. Avaneb vorm (Joonis 1), kus saab otsida õpetajaga seotud päevikuid valitud õppeaastal. Vaikimisi kuvatakse jooksev õppeperiood.
  Joonis 1 Päevikute otsing õppeperioodide kaupa
 3. Vajutada selle päeviku, millele soovitakse õppematerjali lisada, real lingile „Muuda“.
 4. Avaneb õppematerjali sisestamise koondvaate vorm vastavale päevikule (Joonis 2).
  Joonis 2 Õppematerjalide sisestamise koondvaate vorm
 5. Vajutada nupule „Lisa uus“. Olemasoleva õppematerjali sidumiseks päevikuga tuleb sisestada õppematerjali nimetus väljale „Nimetus“ (väli toimib autocomplete meetodil) ja vajutada nupule „Lisa“.
 6. Valida avanenud õppematerjali sisestamise vormil faili tüüp (kui faili tüübiks valida „fail“, kuvatakse lisaks nupp „Lisa fail“ (Joonis 3) ning kasutaja saab lisada arvutist faili.
  • Kui on valitud faili tüübiks „link“, kuvatakse vabatekstiväli, millele sisestatakse link soovitud veebilehele). Sisestada tuleb kõik kohustuslikud väljad. Õppematerjalid on nähtavad vastavalt valitud märkeruudule, kas õppijatele (kellel on õpetaja õppeaine deklareeritud õpingukavas) või kõikidele teistele süsteemi kasutajatele.
 7. Andmete salvestamiseks vajutada nupule „Salvesta“.
  Joonis 3 Õppematerjali sisestamise vorm (valitud tüüp „Fail“)
 8. Sisestatud andmed salvestatakse ning kasutajale avaneb õppematerjali sisestamise koondvaate vorm nimekirjaga õpetaja poolt sisestatud õppematerjalidest (Joonis 4).
  Joonis 4 Õppematerjalide sisestamise koondvaate vorm (lisatud failidega)